Lättläst version saknas

Om SV

SV är en lokal kraft!

Över 200 kontor finns fördelade över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Det är unikt! Ingen annan arrangör av studiecirklar, kulturarrangemang och föreläsningar finns så närvarande mitt i vardagen som just SV. Oavsett storstad eller landsbygd, så finns SV där – nära!

SV genomför mer än 50 000 studiecirklar med 330 000 deltagare varje år! SV har närmare 20 000 cirkelledare som bidrar till att SV har en bra verksamhet. Om man räknar in all verksamhet SV bedriver deltar ett par miljoner människor varje år i någon form av SV-verksamhet.

SV har en bred verksamhet för en mångfald av människor. SVMusik.se är mötesplatser för SVs närmare 1 500 rockgrupper. Hantverk, språk och föreningsutveckling är ämnesområden med många cirklar likaså cirklar med inriktning på hälsa. Dessutom arrangerar SV varje år till 50 000 kulturarrangemang.

SVs värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Hos oss är alla som delar vår värdegrund välkomna! En stor och viktig målgrupp i vår verksamhet är den för och tillsammans med personer med olika funktionshinder. Speciella satsningar görs på både yngre och seniorer och vi arbetar aktivt för att minska klyftor i samhället.

SV är en ideell organisation som styrs av förtroendevalda i lokala styrelser.  Centerpartiet, Liberalerna och LRF är SVs grundorganisationer.  Vår verksamhet bedrivs religiöst och politiskt obundet. Vi samarbetar med tiotusentals lokala föreningar och på riksnivå med ett 40-tal olika riksorganisationer. Några av dem är Bygdegårdarnas Riksförbund, Biodlarnas riksförbund, SPF seniorerna, hembygdsrörelsen, FUB, Afasiföreningen Läs mer om våra medlems- och samarbetsorganisationer här

SVs värdegrund

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin.

SVs vision

Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. Studieförbundet Vuxenskolans värdegrund och vision bidrar till att frigöra människors kraft, engagemang och utveckla sin kreativa förmåga.

Studieförbundet Vuxenskolan är den mest pådrivande lokala kraften för utveckling av föreningsliv och kultur. Det bygger ett demokratiskt och hållbart samhälle.

Alla i SV leder inte cirklar

SV är en stor arrangör av kulturarrangemang. I hela landet erbjuder SV små och stora kulturprogram, från visor på vårdhem till stora festivaler. Från lokal barnteater till turnéer med Riksteatern. Föreläsningar och dialogmöten är också en stor del av SVs verksamhet.

Vill du veta mer om SV? SVs historia började för mer än 90 år sedan....