Föreningens medlemmar

Medlemmarna är det viktigaste i föreningen. Genom att bli medlem har medlemmen accepterat föreningens ändamål. Det är bara medlemmarna som har rätten att förändra syfte eller fatta beslut om att föreningen ska upphöra. 

Anledningarna till att vilja gå med i en förening är olika. En del har ett behov av att känna att man gör skillnad, några känner att det är en skyldighet att vara med medan andra mest är ute efter gemenskapen.

 • Jag kan
 • Jag behövs
 • Det går
 • Jag måste
 • Det ger

Utgå från dig själv och ditt engagemang och fundera: 

 • Vilket av skälen ovan gäller mitt engagemang? 
 • Har jag och de andra medlemmarna samma skäl till medlemskap? Varför eller varför inte?

 • Hur pratar vi om vår förening och våra medlemmar inför andra? Hur påverkar det andras syn på vår förening och engagemanget i den?

 

Utmaningar

Medlemmarnas forum är årsmötet eller stämman och beslut ska fattas i demokratisk anda, så som det är beskrivet i stadgarna. Men vad gör man när medlemmarna inte kommer till årsmötet? När man som styrelse inte vet vad de vill?
 

Styrelsens drömläge är medlemmar som kommer på årsmöten, betalar sin medlemsavgift utan påminnelser och gärna ställer upp för förtroendeuppdrag samt kommer på arbetsdagar och aktiviteter. Men så ser verkligheten inte alltid ut. Ibland finns en besvikelse över medlemmarnas bristande engagemang, motvilja att arbeta ideellt och brist på återkoppling till styrelsen kring hur verksamheten sköts. Känns det så i er förening är det kanske dags att avsätta tid för att skapa en strategi kring medlemsfrågorna?

 • Hur ser medlemmarnas engagemang ut i vår förening?
 • Vad betyder medlemskapet för medlemmarna?
 • Vill alla vara aktiva eller är en del nöjda med att vara passiva?
 • Vad krävs idag för att vara medlem i föreningen? Behöver vi ändra på det?
 • Är det viktigt att vi har många medlemmar? Varför?
 • Vad kan vi göra för att öka medlemmarnas engagemang?
 • Hur kan vi engagera fler medlemmar att vara aktiva?
 • Behöver vi skapa en medlemsstrategi?

Om du behöver mer hjälp i utvecklingsarbetet av din förening eller din styrelse är du varmt välkommen att vända dig till din lokalavdelning hos Studieförbundet Vuxenskolan. Våra medarbetare är proffs på detta!