Styrelsens uppdrag

  • leder föreningens verksamhet mellan årsmötena
  • är navet för samordning, beslut och uppföljning
  • verkställer årsmötets och beslut från föreningsmöten
  • arbetar på uppdrag av medlemmarna
  • rapporterar tillbaka och redovisar vid årsmötena
  • ansvarar för kallelse och handlingar till årsmötet, löpande arbetet i föreningen, ekonomi och bokföring.
     

Men, det är inte styrelsens uppdrag att göra allt! En bra idé är i stället att skapa arbetsgrupper och kommittéer som leds av medlemmar för att genomföra aktiviteter och liknande.

Ansvar

Ideella föreningar omfattas inte av någon specifik lagstiftning i Sverige, till skillnad från ekonomiska föreningar som har föreningslagen att förhålla sig till. Däremot finns det lagar som gäller alla som föreningen behöver förhålla sig till, såsom bokföringslagen, lagar som reglerar arbetsgivaravgifter och liknande. Vanliga arbetssätt som förekommer inom ideella föreningar efterliknar ofta arbetssätt i ekonomiska föreningar eller är kopplade till praxis och traditioner.
 

Det är alltid hela styrelsen som är ansvarig för föreningens beslut och verksamheter. Däremot, om något skulle hända, är det personerna som ställs inför rätta och inte organisationen (den juridiska personen) eftersom de varit representanter för föreningen och är valda i förtroende.
 

Detta är viktigt att veta när du tar på dig ett uppdrag som ledamot i en styrelse. Det är också viktigt att veta att du som medlem i styrelsen har ansvar att förse dig med tillräckligt mycket information för att kunna fatta beslut.
 

Det är årsmötets närvarande medlemmar som ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året, ofta på rekommendation av revisorerna.