Alla får en kick av Kix

- Kreativitet, inspiration och ”xtra” mycket kärlek!

Att ta ansvar och bli aktiva deltagare är några av målen för dem som är med i Studieförbundet Vuxenskolans (SV) projekt KiX. Flera av deltagarna har gått SVs cirkelledarutbildning och är nu studiecirkelledare.
   

I KiX vill vi ge ungdomar med en funktionsnedsättning något som för många andra är naturligt.  KiX-ungdomarna skapar själva ett brett utbud av fritidsaktiviteter som är öppna för alla ungdomar och som genomförs på deras villkor och av deras eget val. 
De blir delaktiga som individer och projektet skapar kreativitet och självständighet.  

Kontakta oss för samarbete!