Kunnig, engagerad och tillgänglig

- för gode män, föräldrar och anhöriga.

Studiecirkeln är för personer som har en ställföreträdare. Tanken med studiecirkeln är att deltagarna ska lära sig mer om FUB:s rapport.
Studiecirkeln ska också hjälpa deltagarna att bättre kunna säga vad som fungerar bra och vad som fungerar dåligt i kontakten med sina gode män.

Rapporten handlar om vilka erfarenheter FUB:s medlemmar har av gode män och förvaltare och om de regler som finns idag för ställföreträdare. Ställföreträdare är ett annat ord för gode män och förvaltare.

Tips:

  • Det finns säkert en bra ledare för denna cirkel i den lokala FUB-föreningen.
     
  • Ställföreträdare är en mycket viktig fråga för FUB och deras medlemmar.
     
  • Kunskap om FUB-rapporten är ett bra sätt att hjälpa personer som har ställföreträdare att säga vad de tycker. Ta därför chansen och ordna denna studiecirkel!

Kontakta din lokala SV-avdelning för mer information.