LSS - Leva som Svensson

Materialet ska ge er alla en kunskap om LSS. FUB vill att alla medlemmar ska ha en god kunskap om LSS. Alla ska veta sina rättigheter enligt LSS.   Vi kan tillsammans samtala om och diskutera vad LSS är i studiecirklar. De olika stöden i LSS kallas för insatser.  

  • Vilka insatser finns i LSS?
     
  • Vad krävs för att få en insats?
     
  • Hur gör du om du inte är nöjd med en insats? 
     

I en studiecirkel berättar vi för varandra och lyssnar. Tillsammans bildar vi ett nätverk så att vi kan hjälpa varandra. Vi kan också komma på vem vi kan kontakta för att få hjälp.  Det finns förslag på när ni kan bjuda in en gäst till er studiecirkel.  

Boken ”För din skull, för min skull eller för skams skull? Om LSS och bemötande” har Barbro Lewin skrivit. Det är en bra bok att läsa för cirkelledaren men den är inte skriven på lättläst svenska, Det här studiematerialet är lättläst och skrivet för alla. En del av tankarna i boken finns i det här studiematerialet.   Studiematerialet handlar om LSS, Lagen om stöd och service  för vissa funktionshindrade. Riksdagen beslutade om lagen år 1993 så den har funnits i 30 år.    

Kontakta oss för samarbete