Min mening

Studiecirkeln har till syfte att öka förståelsen och kunskapen om hur man med alternativa och kompletterande kommunikationsformer kan öka möjligheten till medbestämmande och kommunikation för personer med funktionsnedsättningar. 

Som god man eller förvaltare har man till uppgift att ta tillvara på sin huvudmans intressen och så långt det är möjligt stödja den enskilde att fatta egna beslut om sitt liv. Genom denna studiecirkel är förhoppningen att deltagarna skall finna fler verktyg att utföra denna uppgift på bästa sätt.  
 

Studiecirkeln Min mening ger gode män och förvaltare möjligheten: 

 • Att utvecklas genom att få möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter kring personer med funktionsnedsättningar som har behov av ställföreträdare, framöver kallade huvudmän.
   
 • Att inspirera till fler sätt och nya idéer utifrån den kunskap som finns kring Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) 
   
 • Att få kunskap om de rättigheter som huvudmännen har. 
   
 • Att lära sig att hitta och använda sig av redan förvärvad kunskap. 
   
 • Att få tillgång till redskap och metoder som kan underlätta i kontakten mellan huvudman och ställföreträdare.   

Kontakta oss för samarbete