Musik i studiecirkel

Den här handledningen bygger på många cirkelledares erfarenheter och vänder sig till dig som är eller ska bli cirkelledare i musik med deltagare med kognitiva, neuropsykiatriska, psykiska funktionsnedsättningar, demens eller afasi. 

Det finns en mängd olika slags musikcirklar och du använder den musik du kan och som passar den grupp du arbetar med. Deltagarna ska få lära sig och utöva musik på olika sätt så att de utvecklas. Det kan den här handledningen hjälpa cirkeln med.  

Du och dina deltagare bestämmer tillsammans hur ni ska använda handledningen. Den ska vara en hjälp för din planering och ge inspiration och idéer. Välj det ni tycker verkar roligt och utvecklande att göra. 

Studieförbundet Vuxenskolans medarbetare hittar studieplanen här. MATERIAL SAKNAS
 

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete.