Så här påverkar du samhället

En handbok i aktivism för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Vad gör dig arg?  

Är bussresan för dyr? 

Är habersättningen för låg?  

Lyssnar inte chefen på din dagliga verksamhet på dig?  

 

Den här studiecirkeln lär dig ändra på sånt som gör dig arg! 

 

Du kan påverka genom att rösta när det är val.  

I Sverige är det val vart fjärde år.  

Men mellan valen kan du också påverka.  

Den här studiecirkeln handlar om hur du kan påverka mellan valen.  

 

I den här studiecirkeln lär vi oss 

att fixa en demonstration,  

att prata med journalister,  

att säga vad du tycker på sociala medier 

Här finns tipsen som kommer hjälpa dig  

att förändra samhället.  

 

Det finns två texter till studiecirkeln.  

Den ena texten är studiecirkelmaterialet  

som är till för alla som är med i studiecirkeln.  

Den andra texten är en handledning för cirkelledare  

 

Studiecirkeln är skriven av  

två forskare från Malmö Universitet.  

De har samarbetat med  

Riksföreningen Grunden Sverige  

och Studieförbundet Vuxenskolan  

när de gjort studiecirkeln.  

 

Studiecirkeln är till för  

personer med intellektuella funktionsnedsättningar.  

Men även andra grupper  

kan använda studiecirkeln.  

Studiecirkeln och handledningen för cirkelledare  

är skrivna på lättsvenska.  

 

Studiecirkeln består av 12 kapitel.  

I varje kapitel finns en text med information och tips.  

I varje kapitel finns också minst en övning.