TAKK och Vi vill TAKKA

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK, även kallat Teckenkommunikation, används tillsammans med hörande personer som har nedsatt kommunikationeförmåga. Det talade språket förtydligas med tecken.

Vi vill TAKKA är SVs nya material, avsett för barn i förskoleåldern. Materialet och tillhörande handledning är producerat av SV Stockholm med medel från Arvsfonden.

Studiematerial i TAKK för unga vuxna och äldre heter Tecken förstås (grundbok) med tillhörande teckenordlista Tecken till hands, detta material finns både för nybörjare och som fortsättning.

Kontakta oss för samarbete!