Välkommen till vår vardag

SV samarbetar med Svenska Downföreningen som har tagit fram tre filmer om Down syndrom i ett projekt tillsammans med Allmänna arvsfonden. Filmerna är ettbra diskussionsunderlag att bygga en studiecirkel kring. Kitta Arvidsson har gjort en studieplan som uppdaterats med digital anpassning av Maja Gustafsson.

Kontakta oss för samarbete!

Så här säger Svenska Downföreningen om filmerna:

I filmserien Välkommen till vår vardag!  Visar och berättar elva personer med Downs syndrom och deras familjer om sitt liv, sina intressen och drömmar. Filmerna har producerats av filmaren och journalisten Helena Isaksson, som 2008 kontaktade Svenska Downföreningen för ett samarbete. Riksförbundet FUB, Studieförbundet Vuxenskolan och Habilitering och Hälsa i Stockholms län har också bidragit till projektet med kunskap och feedback.
 

Filmerna riktar sig till personer med Downs syndrom och deras anhöriga, men också till lärare, vård- och omsorgspersonal samt myndighetspersoner som i sitt arbete möter personer med Downs syndrom.
 

Tanken bakom filmserien är att visa hur det är att leva med Downs syndrom på 2000-talet och att verkligheten ofta skiljer sig från samhällets förväntningar. Filmerna ger en inblick i vardagen hos de familjer som medverkar.
 

Seriens tre delar visar olika skeden i livet: de första åren, skolåren och vuxenlivet. I varje del möter vi flera personer med Downs syndrom och får se hur deras liv ser ut, till exempel Linnea som har en egen häst, Nils som lär sig att simma och Maja som ska ta studenten. Målet var att skapa filmer som alla medverkande kan känna sig glada och stolta över att ha medverkat i, och som visar hur möjligheter och framtidsutsikter har förbättrats för personer med Downs syndrom.