Balansmodellen

Riksförbundet Balans välkomnar fler att använda det reviderade och utökade studiematerialet Balansmodellen (2020) i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Balansmodellen ger en trygg struktur för både självhjälpsgrupper och anhöriggrupper.

I grupperna sätts fokus på den psykosociala situation som man delar i och med den gemensamma erfarenheten av psykisk ohälsa.

Gruppledarna

Ledare i grupper enligt Balansmodellen är personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller av att vara anhörig, som har kommit lite längre i sin resa mot återhämtning/upphämtning. Till en grupp bjuds personer som har erfarenhet av en (t ex bipolär) eller ev flera (t ex bipolär och adhd) utvalda diagnoser.

En omgång träffar är åtta tillfällen, max 12 tillfällen. Därefter kan ny grupp startas och då med fördel med ny/nya gruppledare som själva redan gått i grupp. Detta ger nya engagerade ledare som får chans att växa ytterligare. Rekryteringen av nya ledare sker öppet i grupperna.

Trygghet och engagemang

Genom att dela erfarenheter och upplevelser sinsemellan under trygga former stärks deltagarna. Berättandet och det respektfulla lyssnandet ger insikter och aha-upplevelser som man annars kanske inte skulle ha fått på mycket lång tid, eller inte alls.

En stor mängd temaförslag för träffarna, såsom Vardagsstrategi, Min plats i samhället, Relationer och Aktiviteter presenteras i materialet. Gruppen väljer teman utifrån sina behov och önskemål.
 

Balansmodellens tre huvuddelar

1. Rundan – Här kan deltagarna berätta om dagsläget, något man funderat över eller om något särskilt som hänt sedan sist.
2. Träffens tema – Temat har med fördel bestämts innan träffen. Gruppledaren, gruppen tillsammans eller någon av deltagarna kan inleda och fördjupa temat.
3. Reflektion – Tillfälle att reflektera över dagens träff.

Avgränsningar:

Religiösa och politiska diskussioner avstår man ifrån. Vill man tala om läkemedel är det lämpligt att bjuda in någon från hälso- och sjukvården till en träff.
Författare: Inhie Yang, Jan Friberg, Carl-Johan Bachoffner, (Balans Uppsala), Mariah Levicsek (Riksförbundet Balans) och Anna-Maria Lundberg (SV Uppsala län).

 

Kontakta oss för samarbete!