Dansa utan krav

Dansa utan krav är en forskningsbaserad insats där dansen kompletterar elevhälsan i arbetet med att minska psykisk ohälsa bland tonårstjejer. 

Tjejer i tonåren med återkommande psykosomatiska besvär kan förbättra sin hälsa genom att delta i kravlös dans 2 gånger i veckan. Metoden bygger på vetenskapliga studier och resultaten pekar på att självskattad hälsa ökar, minskad smärta, trötthet och stress även minskad användning av smärtstillande medicin som innebär färre besök hos skolsköterskan.  

Nytänkande insats, utan medicinering 

Ungdomars psykiska ohälsa har ökat de senaste decennierna och är idag ett av Sveriges största folkhälsoproblem. Nedstämdhet, oro, stress och kroppsliga besvär orsakar stort individuellt lidande. Detta riskerar att ge kvarstående problem och smärtproblematik i vuxen ålder. 
 

Tjejer i tonåren med återkommande psykosomatiska besvär kan förbättra sin hälsa genom att delta i kravlös dans 2 gånger i veckan. Metoden bygger på vetenskapliga studier och resultaten pekar på att självskattad hälsa ökar, minskad smärta, trötthet och stress även minskad användning av smärtstillande medicin som innebär färre besök hos skolsköterskan. 
 

Vinsterna är många, framför allt för de tjejer som lägger grunden till fortsatta positiva levnadsvanor och bättre livskvalitet. Den vetenskapliga studien ”Dans för hälsa” är framtagen av Anna Duberg med dr. i hälsovetenskap, forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum samt fysioterapeut inom barn- och ungdomspsykatri, Region Örebro län.
 

Studien visar att regelbunden kravlös dans för tjejer 13-18 år gav förbättrad hälsa, stärkt självtillit, minskad smärta och stress samt även minskad användning av smärtstillande medicin. Analyser visar också tydliga hälsoekonomiska vinster och ett minskat antal besök hos elevhälsan SV driver också liknande dansverksamhet för andra målgrupper på olika platser i landet.

Kontakta din lokala SV-avdelning för samarbete.