Fast care of folkbildningen

Projektet Care of Folkbildningen är ett projekt som syftar till att stärka ukrainska flyktingars ställning på den svenska arbetsmarknaden och skapa social delaktighet i samhället och på så sätt öka möjligheterna till egen försörjning. Projektet ägs av Folkbildningsrådet och medfinansieras av Europeiska socialfonden.

Projektet medfinansieras av

Mer information

I projektet medverkar 34 folkhögskolor och 4 studieförbund – däribland Studieförbundet Vuxenskolan. Projektet pågår 1 oktober 2023 till 31 mars 2024.

SV bedriver verksamhet inom ramen för projektet inom 6 avdelningar: SV Göteborg, SV Väst, SV Stockholm, SV Halland SV Östergötland och SV Skåneland.
 

Projektet består av kursaktiviteter inom tex yrkessvenska, yrkesengelska, rekryteringsprocessen i Sverige, hälsofrämjande insatser, om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar, och hur man skapar nya nätverk. Kurserna ser olika ut på olika platser och anpassas efter deltagarnas behov.

Målgruppen är personer över 18 år som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv till följd av kriget i Ukraina och bedöms vara i behov av insatser för att komma i arbete och bli socialt delaktiga.

Kontakt SV: jenny.linzie@sv.se