Jämställt företagande

Jämställt företagande i samverkan är ett projekt som består av fyra kurser som på olika sätt ska stötta dig som är lantbrukare inom områden som är viktiga för att stärka jämställdheten inom branschen.

Jämställt företagande i samverkan

Alla kurser ges på distans och är kostnadsfria (en materialkostnad kan eventuellt tillkomma i vissa fall, det anges i så fall tydligt vid anmälan).

Kurserna består av kunskapshöjande föreläsningar, workshops och gruppdiskussioner vilket gör att du som deltagare också får möjlighet att utbyta erfarenhet och skapa nätverk med andra i liknande situation.

Det kommer att genomföras 4 kurser på 4 olika teman. Den första kursen startar i mars 2023 och handlar om generationsskifte.


Övriga kurser kommer ha följande teman:

- Försäkring, juridik och ekonomi
- Ledarskap, maktpositioner och ägande
- Arbetsfördelning och drift

Lista studiecirklarna

Projektet stöds av Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och genomförs i samverkan med LRF.