KiX Senior

Studieförbundet Vuxenskolan har i arvsfondsprojektet KiX Senior tagit fram en metod för att motverka utanförskap och ensamhet i samband med pension för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Med KiX- metoden träffas deltagare regelbundet tillsammans med en ledare i studiecirklar. I studiecirklar undersöker gruppen tillsammans fritidsutbudet och provar på aktiviteter. Studiecirklarna är deltagarstyrda och låter alla utvecklas som individer. Deltagarna får träffa andra, ingå i en trygg gemenskap, blir sedda och får motivation till fritidsaktiviteter.

Projektet medfinansieras av

Metod & Material

Metoden främjar hälsan, motverkar utanförskap och stärker KASAM (känsla av sammanhang och består av 5 material som syftar till att stärka egenmakten hos äldre personer med IF. 

  1. Deltagarmaterial
  2. Cirkelledarmaterial
  3. Metodbeskrivning
  4. Introduktionsfilm
  5. Aktivitetskortlek

KiX- metoden skapar trygghet vilket leder till ett ökat socialt nätverk, ger stimulans och ett mer aktivt fritidsliv tillsammans med andra.