Shared Reading - delad läsning

Shared Reading är en metod för högläsning i grupp som har tagits fram av The Reader Organisation i Liverpool, England, under cirka 20 års tid. Metoden lämpar sig väl för cirkelverksamhet inom Studieförbundet Vuxenskolan då vår målgrupp är vuxna med, eller i farozonen för att utveckla, psykisk ohälsa. 

Samtal och reflektion

I Shared Reading läser vi dikter, noveller eller andra korta texter högt tillsammans och under läsningen stannar vi upp för att samtala och reflektera kring de tankar, känslor och minnen som texterna väcker.  En utbildad läsledare leder samtalet och väljer ut nya texter till varje tillfälle. Deltagarna ska inte läsa eller förbereda något mellan träffarna. Shared Reading vänder sig till både vana och ovana läsare för att mötas och känna samhörighet på lika villkor.
 

Positiva effekter på hälsan

Vi träffas regelbundet i grupper om 5–8 personer, cirka 1,5 timme per tillfälle, en gång i veckan. Shared Reading ger en paus från det som oroar och som upplevs svårt i vardagen, men ger också en möjlighet till att deltagare gör sin röst hörd. I det arbetet skapas en känsla av meningsfullhet som ger en möjlighet till utveckling. Metoden ger många positiva effekter på hälsa och välmående, bl.a. en förbättrad självkänsla och ett förbättrat självförtroende (enligt Centrum för läsforskning, Liverpools universitet). 
 

Vår förhoppning är att Shared Reading i framtiden ska finnas tillgänglig ute i samhället, så som på primärvården, på träffpunkter och boenden, på psykiatriska kliniker och på allmänna platser, som till exempel bibliotek. Vår förhoppning är att Shared Reading så småningom kommer att erbjudas av SV inom ovanstående verksamheter som en del i deras ordinarie verksamhet.  

Deltagarröster

"I läsningen får man fullständig uppmärksamhet av omgivningen även om de andra sitter och vilar ögonen på orden i texten, så får man ta plats på ett sätt som jag inte är van vid. Det är så icke-dömande, det är ett varande som är så unikt. Som finns i så få sammanhang."  / Deltagare i Shared Reading  

"Shared Reading har varit som medicin för mig, och därför blev det viktigt för mig att hålla det vid liv genom att gå varje gång, även om det fanns ett praktiskt motstånd innan. Det har varit en medicin då det har gett mig en förmåga att hålla hoppet uppe då det har känts så roligt, givande och så rätt. Träffarna har hållit mig vid liv under det senaste året. Så betydelsefullt har det varit." 
/ Deltagare i Shared Reading