Studiecirklar om diken: Aktiv förvaltning och underhåll av enskilda samt samfällda diken

Aktiv förvaltning och underhåll av enskilda samt samfällda diken

Studieförbundet Vuxenskolan och LRF har fått i uppdrag av Jordbruksverket, med medel ur Landsbygdsprogrammet, för att höja kunskapen om aktivt underhåll och förvaltning för och hos landets lantbrukare och dikningsföretagare genom studiecirklar och andra aktiviteter. 

Studieförbundet Vuxenskolan och LRF kommer att genomföra projektet över hela landet med stöd av Jordbruksverket till och med juni 2024.

 

25556-EU-logo-jordbruksfonden-farg1500x750.jpg

 

 

Anmäl dig till cirkel eller träff här

Studiecirkel om diken - Köping

Studiecirkel om diken - Köping

2024-04-09

Köping

Studiecirklar om diken för hästverksamhet - distans- intresseanmälan

Studiecirklar om diken för hästverksamhet - distans- intresseanmälan

Studiecirkel om diken i Östergötland - Intresseanmälan

Studiecirkel om diken i Östergötland - Intresseanmälan

Valdemarsvik

Studiecirkel om diken på distans eller i Uppsala län- intresseanmälan

Studiecirkel om diken på distans eller i Uppsala län- intresseanmälan

Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet? Har du andelar i markavvattningsföretag, ett dike som gränsar till en granne eller arrenderar mark inom ett markavvattningsföretag? Kom med i vår nya studiecirkel och lär dig mer! I hela Sverige finns det många diken som behöver underhållas för att det ska gå att odla på åkermarken. Det finns också markavvattningsföretag som inte underhållits på länge och som riskerar att falla i glömska. Ett markavvattningsföretag är lika viktigt att hålla vid liv som en vägförening. Utan fungerande markavvattning är det på sikt inte möjligt att bedriva jordbruk på många av de marker som det görs idag.

Studiecirkel innehåller två huvuddelar:

  • aktiv förvaltning
  • underhåll av diken

Båda delarna berör både enskilda och samfällda diken samt öppna och täckta diken.

Cirklarna riktar sig framför allt till dig som är lantbruks- eller hästföretagare, anställd maskinförare på jordbruksföretag eller maskinstation, eller på annat vis är aktiv inom de gröna näringarna (till exempel entreprenör inom täckdikning och underhåll av diken) eller markägare med jordbruksmark.

Intresseanmälan

Här kan du anmäla att du är intresserad av att delta i en studiecirkel eller att du önskar mer information.

Vill du bli cirkelledare?

Vill du bli cirkelledare för studiecirklar om diken?
Du bör ha erfarenhet om lantbruk och/eller vattenfrågor inom jordbruk. Som cirkelledare får du en tvådagars utbildning kring pedagogik och ämnesfrågor, och fortlöpande stöd från ämneskunniga i frågor som kan dyka upp under dina cirklar. 

Jordbruksverket

Läs mer om projektet på Jordbruksverkets hemsida!

Projektet stöds av Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och genomförs i samverkan med LRF.