Sokratespriset

Sokratespriset är Studieförbundet Vuxenskolans allra finaste folkbildarpris som delats ut sedan år 1967. Priset går till person - i eller utom Sverige - som utfört en grundläggande, bestående insats för folkupplysningens område i människovärdets tjänst och som utfört sin gärning utifrån ideell grund. Numera delas priset ut vartannat år i samband med att förbundsstämman äger rum. Prissumman är 50 000 kronor.

Vinnare 2023: Annie Lööf

Juryns motivering: 
"I en tid när värden som tolerans och öppenhet alltmer har ifrågasatts i den allmänna debatten, har Annie Lööf konsekvent stått upp för dessa liberala värden. Hon har med rak rygg värnat människovärdet och motarbetat alla former av rasism och främlingsfientlighet, även när det skett till ett högt personligt pris för henne själv." 

Vinnare 2021: Lars Lerin

Juryns motivering:
Med pensel och penna skildrar Lars Lerin det stora som sker i människors vardagsliv. Nära, så att andetag kan förnimmas, låter han betraktaren möta män, kvinnor och barn – i arbete, i hem, på färd eller på flykt. Stora akvarellmålningar och blygsamma teckningar för oss till bondgårdar, bruksorter, fiskarbyar, storstäder och flyktingläger.

Det är Lerins hemlandskap Värmland, både förr och nu, Lofotens melankoliska vintermörker och torra ökenområden i Mellersta Östern. Det är höskörd med räfsor och hässjor, industriarbete, möten i folkrörelser och vardagsnära vyer från städer och byar i andra världsdelar. Det är flagnade ödehus, tomma gärden och förtröstansfull växt i hagar och skogar.  


Lars Lerin är en av Sveriges mest folkkära bildkonstnärer och en av Nordens främsta akvarellmålare. Med sina konstverk, sina fler än femtio böcker och konsthallen Sandgrund i Karlstad gör han en unik folkbildande gärning. Lars Lerins känsliga tolkningar av människor och miljöer förmedlar både kunskap och existentiella frågor om vad som verkligen är viktigt. Genom samverkan i konstnärligt arbete ger han också människor med funktionsvariation ett rikare liv.

Tidigare pristagare

2019 Hédi Fried och Emerich Roth
2017 Olle Edelholm och Allan Sundqvist
2015 Barbro Westerholm 
2013 KG Hammar
2011 Kerstin Ekman
2009 Marie Nisser och Anders Johnson
2007 Gro Harlem Brundtland
2005 Bengt af Klintberg
2003 Nalin Pekgul och Kurdo Baksi
2001 Peter Englund

1999 Göran Rosenberg
1996 Madeleine Grive
1994 Vigdis Finnbogadottir
1992 Peter Nobel
1990 Johan Galtung

1988 Carl-Göran Ekerwald
1987 Erica Simon
1986 Ingrid Segerstedt-Wiberg
1985 Carl-Herman Tillhagen
1984 Alf Henriksson
1983 Ewert Karlsson (EWK)
1982 Inga Thorsson
1981 Elsa Olenius
1980 Torgny Segerstedt

1979 Rudolf Broby-Johansen
1978 Lis Asklund
1977 Israel Ruong
1976 Karin Westman-Berg
1975 Erich Jacoby
1974 Mikis Theodorakis
1973 Sigfrid Leander
1972 Rolf Edberg
1971 Barbro Johansson
1970 Danilo Dolci

1969 Konrad Lorenz
1968 Georg Borgström
1967 Elise Ottesen-Jensen