Arena för samtal

Arena för samtal är en lokal mötesplats, ett dialogforum, där perspektiven breddas och åsikter möts i ett bildande samtal, vilket ökar insikt och stärker det demokratiska samtalet i ett levande civilsamhälle.

Arena för samtal kan handla om nationella eller lokala frågor. En panel med olika röster får spegla olika sidor av i diskussion, och allmänheten inbjuds att delta i samtalet. Det här är en enkel och beprövad metod för att fånga upp det som engagerar eller upprör människor i närmiljön och göra en konstruktiv dialog av frågan.

--

Just nu, februari 2019: Arena för samtal om LSS-utredningen. Studieförbundet Vuxenskolan har förberett en Arena för samtal om LSS-utredningen. Utgångspunkten är en filmad redogörelse med Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige, om de viktigaste förslagen till förändring. Därefter ges deltagarna chansen att diskutera förändringarna tillsammans. För det finns ett underlag framtaget.

Arena för samtal om LSS-utredningen kan ordnas på olika platser i landet. Är du intresserad av att delta? Kontakta din SV-avdelning här

--

Varför behövs Arena för samtal?
Folkbildningen kan och ska ha modet att stå emot antiliberala och faktaförnekande strömningar som utgör hot mot det öppna demokratiska samhället. Vi ser att avsaknaden av bredare perspektiv återfinns överallt.

I tider när klimathotet accelererar, integration och mångfaldsfrågor är av avgörande betydelse för vår samhällsutveckling, antidemokratiska krafter smyger runt i buskarna, frågan om utveckling i hela landet blir allt viktigare och ungdomars psykiska hälsa hamnat i fokus – så finns det många anledningar för oss i folkbildningen att erbjuda mötesplatser och studiecirklar för att bryta åsikter och samtala.

Vi vill bidra till att skapa djupa och goda samtal, vi tror på mötet och att det är mötena som gör skillnad.

Mer information
För frågor kontakta ditt närmsta SV kontor som du hittar här.