Tillbaka

Att göra sin röst hörd – på riktigt!

Detta är en grundkurs i folkinitiativkunskap och studievägledning till det aktiva
medborgarskapet. Den svenska demokratin utvecklas och därmed våra möjligheter att
göra våra röster hörda. Denna studievägledning ger en introduktion till det praktiska
användandet av vår senast införda demokratiska rättighet, det förstärkta folkinitiativet och är ett komplement till boken ”Folkinitiativ – Handbok i direktdemokrati”.

Ur innehållet
• Vår representativa demokrati: inte som Du tror
• Folkinitiativ – ett verktyg med många funktioner
• Inför starten – förberedelsernas A och O
• Namninsamlingen – glöm inte bort din granne!
• Folkomröstning nästa! Observera fällorna,
maximera
offentligheten