Tillbaka

Vill få nya kunskaper och ny inspiration i mötet med andra.

Ni vill åstadkomma...

Möjligheten att få ny inspiration och nya kunskaper genom att låta aktiva från olika föreningar, organisationer och grupper träffa varandra.

Med målet att…

Erbjuda en utbildningsserie som är aktuella för föreningsaktiva i olika typer av föreningar och organisationer.

Vår kompetens

SV kan vara ett stöd och en mötesplats för olika samarbetsparter, där aktiva från de olika föreningarna med skilda intressen får träffas och utbyta erfarenheter och kunskaper.

Lyckat samarbete – från verkligheten

Att vara verksam i föreningar och organisationer lokalt kan många gånger vara roligt, spännande och utmananade. Alla behöver ibland ny inspiration eller nya kunskaper.

SV har på några platser i landet skapat mötesplatser för aktiva i samverkande föreningar och organisationer. Även enskilda grupper som SV samarbetar med har bjudits in. En serie av intressanta och nyttiga utbildningar erbjuds där tanken är att skapa en mötesplats och ett tillfälle för erfarenhetsutbyte. Utbildningskvällarna har haft teman som ”Att ordna bra möten”, ”Finansiera din förening”, ”Bokföring i föreningen” och ”Styrelseledamot - för kvinnor”. Även föreläsningar som riktar sig mer till allmänheten har belysts och gett ett mervärde för de föreningsaktiva som tagit tillfället att besöka dessa.

Utbildningskvällarna har gett både ökade kunskaper och kontakt med andra föreningsaktiva som inte på andra sett har haft naturliga träffpunkter. Samarbeten och etablerade kontakter har uppstått spontant under dessa träffar där också möjligheten till erfarenhetsutbyten har uppskattats av deltagarna.