Tillbaka

Mål för samarbetet SV & LRF

Grundorganisationernas viljeinriktningen anger att SVs verksamhet med grundorganisationerna i första hand ska ske inom områdena ledar- och föreningsutveckling, folkbildning och opinionsbildning.

Viljeinriktningen beskriver också vad kontakterna mellan SV och grundorganisationerna ska utmärkas av, däribland att samarbetet ska bedrivas utifrån satta mål.

De nationella målen är nu framtagna och det återstår att konkretisera dem lokalt/regionalt tillsammans med LRF. 

Så här ser målen ut