Tillbaka

Vill organisera sig för att skapa diskussioner eller sprida kunskap kring ett intresse eller en fråga.

Ni vill åstadkomma… 

organisering som stärker redan engagerade och aktiva personer och som ger dem möjligheter att skapa diskussioner och sprida kunskaper kring ett intresse eller en fråga.

Med målet att…

i form av en förening kunna samla intresserade, organisera träffar och sprida kunskap.

Vår kompetens

Tillsammans med engagerade personer kan SV skapa mötesplatser för kunskapsutbyte och ökat engagemang. Vi har erfarenhet av föreningsutveckling och kunskap i föreningsårets olika delar och innehåll.

Lyckat samarbete – från verkligheten

Föreningen Badbaado består både av kvinnor, män och unga tjejer som är engagerade i frågor kring kvinnlig könsstympning kopplat till den Somaliska kulturen. När somaliska kvinnor kommer till Sverige möts de av stor okunskap kring detta i kontakt med skola, arbetsliv, vårdcentraler och sjukhus.

I kontakt med SV fick engagemanget mer energi och stöd i skapandet av en ny förening. Eldsjälen bakom Badbaado hade under många år samlat intresserade i sitt hem och spridit kunskap och öppnat för diskussion om kvinnlig könsstympning. Intresset växte och allt fler ville vara delaktiga. Behovet av att bli mer organiserade ökade samtidigt som de kom i kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan och ett samarbete startade.

I uppstarten av föreningen har det funnits många frågor. SV har varit till stor hjälp med bland annat kunskap och erfarenheter i föreningsteknik, bidragssökningar, hur man förväntas genomföra ett möte samt hur årsmöten fungerar.

Föreningen har fått möjlighet att lyfta frågan till intresserade inom skola, kommun, fritidsverksamheter och sjukvård som har velat veta mer om ämnet och dess problematik. Flera lyckade föreläsningar har arrangerats i samarbete med SV. Intresset för föreläsningarna var stort genom att den lokala Imamen har medverkat på några föreläsningar för att berätta att könsstympning inte på något sätt har stöd i Koranen.

Tillsammans med SV arrangeras träffar för intresserade där information kring kvinnlig könsstympning både sprids och bollas i olika diskussioner. Studiecirklar inom olika ämnen arrangeras också i samarbete, lika så tjejgrupper som arbetar förebyggande mot mobbning.