Tillbaka

Är redo att skapa ett förändringsarbete där alla led i organisationen är med i processen?

Ni vill åstadkomma…

Ett processinriktat förändringsarbete med utvecklingsprocesser där många ges möjlighet att vara delaktiga.

Med målet att…

Skapa ett underlag för framtida strategier och riktlinjer för förändringsarbete.

Vår kompetens

SV har metoder, processmaterial och kunniga processledare som kan stärka er förändringsprocess och guida er genom kreativa diskussioner. Vi har kontakter och lokala förankringar som ger möjligheter att genomföra verksamhet runt om i hela landet.

Lyckat samarbete – från verkligheten

Inför framtida utmaningar kan ett förändringarbete i organisationen eller föreningen behöva göras. Sveriges Pensionärsförbund, SPF, bestämde sig för att genomföra ett gediget arbete kring i vilken form organisationen ska komma att finnas och i vilken riktning organisationen ska utvecklas.

SV fick förfrågan om att samarbeta kring ett arbetssätt som kunde stärka och skapa struktur i det önskade utvecklingsarbete. Som förslag på arbetsmodell gavs processmetoden ”Ett steg till” som är gjort för att stärka förändrings- och utvecklingsarbete i föreningar och organisationer. Det överskådliga upplägget med fyra tydliga faser skapar ett kreativt och framgångsrikt arbete.

Metodmaterialet och underlaget förfinades något för att passa detta ändamål. Viljan var att så många aktiva inom SPF som möjligt, både regionalt och lokalt, skulle få känna sig delaktiga och ha möjlighet att komma med sina idéer och tankar. Målet var att kunna presentera en handlingsplan för Framtidens SPF på dess kongress.

SV höll i en inledande process för aktiva inom SPF på förbundet och distriktsnivå. Möjligheten att genomgå processen erbjöds sedan både regionalt och lokalt, för att skapa en bred förankring av förändringsarbetet. Direktiv från förbundsnivå både inom SPF och SV skapade förutsättningarna för genomförandet. På många platser erbjöd SV en erfaren processledare som guidade deltagarna igenom metoden, medan SPF stod för inbjudan och rekrytering av deltagare. Även de lokala föreningarna runt om i landet erbjöds möjligheterna att genomföra ”Ett steg till”, vilket också gjordes på många platser.