Tillbaka

Utan invandring stannar Sverige

Utan invandring stannar Sverige
- En studiecirkel för dig som vill förstå hur invandringen påverkar samhällets utveckling.

Invandringen till Sverige har väl aldrig tidigare diskuterats så mycket som nu och kanske inte heller påverkat vårt samhälle i samma omfattning. Argumenten, både för och emot invandring, är omfattande och handlar kanske främst om kvantiteter och inte om kvalitéer. Dessutom har det mest gällt flyktinginvandringen.

Författaren till boken Utan invandring stannar Sverige professor Jesper Strömbäck konstaterar detta, men också att invandringsdebatten sällan grundat sig på vad forskningen säger, utan mer på kortsiktigt tänkande och känslor. I slutet av boken finns en förteckning över det omfattande referensmaterial och intressanta tabeller och noter som innehållet i boken bygger på.

Utan invandring stannar Sverige är ett utmärkt underlag för en fördjupad diskussion i studiecirkelns form. Den passar alla grupper i samhället – politiska partier, ideella och fackliga organisationer, kyrkliga organisationer, ungdomsorganisationer, invandrarföreningar och naturligtvis i den nära vänkretsen och för enskilda.

Med utgångspunkt i vad invandringen ur ett historiskt perspektiv har betytt för Sverige – för arbetskraft, kunskap, entreprenörskap, mångfald och globalisering – får vi möjligheten att blicka framåt och dra egna slutsatser.