Utbildningsportal Liberalerna

För att Liberalernas idéer och visioner ska bli verklighet, krävs att vi sätter oss i skolbänken. Studieförbundet Vuxenskolan är den naturliga och självklara samarbetspartnern för att utbilda medlemmar, förtroendevalda och ledare.

Nu är det dags att ta hand om alla de nya kontakter och nya medlemmar som ni fått under valrörelsen. Men det är också läge att samlas i partiföreningen för att utvärdera och göra en valanalys. Stöd för båda dessa insatser hittar du här nedan.

Inom kort kommer också en ny grundutbildning, Ny som förtroendevald, att läggas ut. Den ger en förförståelse för det politiska uppdraget och det svenska demokratiska systemet.

Lycka till och tveka inte att kontakta Studieförbundet Vuxenskolan för att få stöd i utbildningar, mötesteknik och publika arrangemang!

Välj din ingång

 • Grattis du är nyvald

  Utbildningen Grattis du är nyvald är helt digital och passar främst dig som är ny i politiken, men är ett bra material även för dig...

  Läs mer
 • Ny medlem

  För Liberalerna är det viktigt att välkomna och ta hand om nya medlemmar på ett sätt att de hittar sitt engagemang och sin plats i...

  Läs mer
 • Valanalys

  Studieförbundet Vuxenskolan har tagit fram ett stöd för partiets lokala valanalys. Hur gick det? Hur fungerade kampanjen? Engagemanget?...

  Läs mer
 • Politik i praktiken

  Politik i praktiken är ett grundläggande studiematerial som handlar om Liberalerna, att bedriva liberal politik i kommuner och landsting...

  Läs mer
 • Ovanliga möten

  Ett möte där alla är delaktiga. Där vi söker dialog, får inspiration och där ingen pratar mer än 10 minuter. Ett möte där alla är med...

  Läs mer
 • Bli en lättläst politiker

  Nu finns vår onlineutbildning "Bli en lättläst politiker". Här hittar du länk till utbildningen och kontaktuppgifter vid frågor.

  Läs mer
 • Reflektionshandledning: Duktiga flickors revansch

  Duktiga flickors revansch är en viktig bok. Den belyser den viktiga frågan om hur duktighet blivit förknippat med stress och ohälsa...

  Läs mer
 • Ledarprinciperna

  Ledarskap är ett förhållningssätt och en kultur i hela organisationen. Vi delar alla ett ansvar för den kulturen. Ledarprinciperna...

  Läs mer
 • Läs mer

Välj din ingång

 • Grattis, du är förtroendevald

  Grattis, du är förtroendevald är ett material som ger grunderna i hur arbetet i kommuner och landsting fungerar. Materialet baseras...

  Läs mer
 • Fler ingångar

Nationell kontaktperson

Christian Gustavsson

Vill du ha mer information?

Det kan du hitta hos ditt lokala SV.

Till SV Lokalt

SV och föreningar

För frågor om SV och föreningar

info@sv.se 08-587 686 00