Genom kunskap blir liberala idéer och visioner verklighet

Utbildning är en hörnsten i Liberalernas verksamhet. 

För att Liberalernas idéer och visioner ska bli verklighet, krävs att vi sätter oss i skolbänken. Studieförbundet Vuxenskolan är den naturliga och självklara samarbetspartnern för att utbilda medlemmar, förtroendevalda och ledare.

Det finns gott om studiematerial för både nya medlemmar och förtroendevalda.

Utbildningsmaterial för Liberalerna

 • SV ARENA - opinionsbildning i valrörelsen

  SV Arena är en lokal mötesplats för viktiga och angelägna frågor som berör och upprör. Att arrangera SV Arena utifrån de viktigaste...

  Läs mer
 • Bli en lättläst politiker

  Nu finns vår onlineutbildning "Bli en lättläst politiker". Här hittar du länk till utbildningen och kontaktuppgifter vid frågor.

  Läs mer
 • Lokal valplan

  Arbetet med att ta fram en lokal valplan är viktigt. Vi lär oss mycket under själva processen. Låt därför arbetet ta tid, och tänk...

  Läs mer
 • Reflektionshandledning: Duktiga flickors revansch

  Duktiga flickors revansch är en viktig bok. Den belyser den viktiga frågan om hur duktighet blivit förknippat med stress och ohälsa...

  Läs mer
 • Ledarprinciperna

  Ledarskap är ett förhållningssätt och en kultur i hela organisationen. Vi delar alla ett ansvar för den kulturen. Ledarprinciperna...

  Läs mer
 • Läs mer

Nationell kontaktperson

Christian Gustavsson

Vill du ha mer information?

Det kan du hitta hos ditt lokala SV.

Till SV Lokalt

SV och föreningar

För frågor om SV och föreningar

info@sv.se 08-587 686 00