Utbildningsmaterial

 • SV ARENA - opinionsbildning i valrörelsen

  SV Arena är en lokal mötesplats för viktiga och angelägna frågor som berör och upprör. Att arrangera SV Arena utifrån de viktigaste...

  Läs mer
 • Bli en lättläst politiker

  Nu finns vår onlineutbildning "Bli en lättläst politiker". Här hittar du länk till utbildningen och kontaktuppgifter vid frågor.

  Läs mer
 • Lokal valplan

  Arbetet med att ta fram en lokal valplan är viktigt. Vi lär oss mycket under själva processen. Låt därför arbetet ta tid, och tänk...

  Läs mer
 • Reflektionshandledning: Duktiga flickors...

  Duktiga flickors revansch är en viktig bok. Den belyser den viktiga frågan om hur duktighet blivit förknippat med stress och ohälsa...

  Läs mer
 • Ledarprinciperna

  Ledarskap är ett förhållningssätt och en kultur i hela organisationen. Vi delar alla ett ansvar för den kulturen. Ledarprinciperna...

  Läs mer
 • Ovanliga möten

  Ett möte där alla är delaktiga. Där vi söker dialog, får inspiration och där ingen pratar mer än 10 minuter. Ett möte där alla är med...

  Läs mer
 • Politik i praktiken

  Politik i praktiken är ett grundläggande studiematerial som handlar om Liberalerna, att bedriva liberal politik i kommuner och landsting...

  Läs mer
 • Grattis, du är förtroendevald

  Grattis, du är förtroendevald är ett material som ger grunderna i hur arbetet i kommuner och landsting fungerar. Materialet baseras...

  Läs mer
 • Liberalismens grundvärden

  Liberalismens grundvärden innehåller tio ledarartiklar publicerade i Uppsala Nya Tidning under våren 1999 författade av Håkan Holmberg....

  Läs mer
 • Kommunikationsstrategi

  För att kommunikationsstrategin ska bli verklighet, behöver den genomsyra vår politiska vardag. Verkty­get för att omsätta strategin...

  Läs mer