Tillbaka

Ny medlem

För Liberalerna är det viktigt att välkomna och ta hand om nya medlemmar på ett sätt att de hittar sitt engagemang och sin plats i partiet. Som medlem ska man få många möjligheter att träffa andra som är politiskt intresserade på de utbildningar, men även andra möten och träffar som Liberalerna erbjuder i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Här är ett förslag på introduktion av nya medlemmar:

Utbildning för nya medlemmar och andra intresserade av liberal politik

Välkommen till tre träffar där vi går igenom Liberalernas historia och värderingar, praktisk politik och organisation, engagemang och visioner för framtiden

Innehåll

Träff 1
  • Introduktion
  • Liberalernas historia
  • Liberala värderingar

Träff 2
  • Så fungerar Liberalerna i praktiken
  • Organisation, beslutsvägar, demokratiska system

Träff 3
  • Att vara liberal – en politisk plattform
  • Fortsatt engagemang, stöd, utbildningar, nätverk, etc.
  • Utvärdering


Använd gärna relevanta kapitel i studiematerialet Politik i praktiken, som underlag för träffarna. Där finns också bra frågeställningar att nyttja under träffarna. Annat material finns att hämta på www.liberalerna.se