Tillbaka

Politik i praktiken

Politik i praktiken är ett grundläggande studiematerial som handlar om Liberalerna, att bedriva liberal politik i kommuner och landsting och hur verksamheten fungerar i Liberalernas lokalföreningar.

Boken tar upp frågor som hur liberala värderingar uttrycks i den lokala politiken, hur en väljare kan känna igen Liberalerna lokalt, demokratins organisation och arbetssätt i nämnder och styrelser.

Materialet är utmärkt att använda vid kurser för nya medlemmar, nyvalda förtroendevalda eller för att utveckla kommunföreningens verksamhet.


 

Kapitel för kapitel 

Studiehandledning

Så fungerar liberalerna

Mötesteknik vid formella möten

Arbetet i fulläktigegrupp och nämnder

Liberala värderingar i kommunpolitiken

Stärka lokalföreningen

Politisk plattform

Möta media

___

Den demokratiska orgaisationen

Krishantering

Tips för bra möten

Studieförbundet Vuxenskolan