Tillbaka

Vart är EU på väg?

Det finns många frågor som är avgörande för EUs framtid:. T.ex.

• hur EU ska slå vakt om grundläggande mänskliga rättigheter och den rättsgemenskap som är EUs grund, 
• hur ska EU kunna utvecklas till Medborgarnas Europa 
• hur stora ska de gemensamma åtagandena vara och deras finansiering, 
• den gemensamma inre marknaden, 
• solidariteten inom och mellan EUs medlemsländer, 
• hur kommer Brexit att påverka Europa de närmaste åren?

Rolf Gustavsson har för SVs räkning skrivit ett studie- och diskussionsmaterial kring dessa frågor. Ulla Bohman har bearbetat texterna och gjort förslagen till diskussionsfrågor. 

Studiematerialet kommer under våren att läggas upp här.