Agile Project Management - Deliver business value earlier with Scrum Framework (distance course)

Information

Are you looking for a way to improve your project management skills and deliver results faster? If so, this course is for you.
Scrum is a powerful and widely used framework for agile project management, and it's being used by teams across industries to deliver results faster and more efficiently. This course is based on the principles of the Scrum framework, and it's designed to teach you everything you need to know to become a successful Scrum Master.
In this course, you'll learn:
• The fundamental principles of Scrum and Agile
• How to plan and execute Scrum projects
• How to manage a Scrum team
• Techniques for effective communication and collaboration
• How to identify and manage risks and challenges
• Best practices for implementing Scrum in your organization
• About certifications and other learning materials available
Whether you're new to Scrum or looking to take your skills to the next level, this course has something for you. You'll learn from an experienced Scrum Master and gain practical skills that you can apply to your work right away.
Investing in this course is an investment in your career and your future. Scrum is in high demand across industries, and mastering this framework can open up new opportunities and accelerate your career growth.
Don't miss out on this opportunity to become a Scrum Master and deliver results faster. Enroll in our Scrum course today.

GOOD TO KNOW
Last day of registration is 22/8!
This is a distance course via Zoom. You will receive a link before the course starts.
The course will be held in English. By taking the course in English, you can gain access to a wider range of international resources that may not be available in Swedish. This can help you to broaden your knowledge and understanding of Agile and Scrum, and provide exposure to global perspectives and approaches. Overall, we believe that offering the course in English can provide you with an enhanced learning experience. If you have any questions or concerns regarding the course language, please do not hesitate to reach out to us.
You will receive a certificate after completing the course.

MATERIAL
We are pleased to provide you with a PDF version of The Scrum Guide in both English and Swedish. This will enable you to access the information in a language that is most comfortable for you. Compendium is included in the course fee.

COURSE LEADER
Meet Thiago Cavalcanti, Certified Professional Scrum Master (PSM™) and Senior Project Leader working for a multinational engineering and technology company. Originally from Brazil, has worked on many projects and countries over his nearly 20-year career. With his knowledge and experience, he guides teams and individuals through the Scrum process, provides valuable insights and support, and helps them achieve their goals.

QUESTIONS?
Regarding the course content: course leader Thiago Cavalcanti, 070-280 65 69, thiago.cavalcanti.se@gmail.com
Other questions: business developer Mia Undfors, 070-431 39 24, mia.undfors@sv.se

SV's courses and activities are based on the study circle's pedagogy. In the study circle, learning and personal development are united, while at the same time we make room for basic democratic values. The basis is self-interest and free will. The entire group, the leader and the participants, contribute their knowledge, their curiosity, their experiences and questions to influence the focus and content of the study circle.

- - - - - - - - - - - -

Letar du efter ett sätt att förbättra dina projektledningsfärdigheter och leverera resultat snabbare? I så fall denna kursen något för dig.
Scrum är en kraftfull och mycket använd ram för agil projektledning, och den används av team inom olika branscher för att leverera resultat snabbare och mer effektivt. Den här kursen bygger på principerna för Scrum-ramverket och är utformad för att lära dig allt du behöver veta för att bli en framgångsrik Scrum Master.

I den här kursen kommer du att lära dig:
• De grundläggande principerna för Scrum och Agile
• Hur man planerar och genomför Scrum-projekt
• Hur man hanterar ett Scrum-team
• Tekniker för effektiv kommunikation och samarbete
• Hur man identifierar och hanterar risker och utmaningar
• Bästa praxis för att implementera Scrum i din organisation
• Om certifieringar och andra läromedel tillgängliga

Oavsett om du är ny inom Scrum eller vill ta dina färdigheter till nästa nivå, så har den här kursen något för dig. Du kommer att lära dig av en erfaren Scrum Master och få praktiska färdigheter som du kan tillämpa på ditt arbete direkt. Att investera i den här kursen är en investering i din karriär och din framtid. Scrum är efterfrågat inom olika branscher, och att behärska detta ramverk kan öppna upp nya möjligheter och påskynda din karriärutveckling.
Missa inte chansen att bli en Scrum Master och leverera resultat snabbare. Anmäl dig till vår Scrum-kurs idag.

BRA ATT VETA
Sista anmälningsdag är 22/8!
Detta är en distanskurs via Zoom. Du får en länk innan kursstart.
Kursen kommer att hållas på engelska. Genom att ta kursen på engelska kan du få tillgång till ett bredare utbud av internationella resurser som kanske inte är tillgängliga på svenska. Detta kan hjälpa dig att bredda din kunskap och förståelse för Agile och Scrum, samt ge exponering för globala perspektiv och tillvägagångssätt. Sammantaget tror vi att kursen på engelska kan ge dig en förbättrad inlärningsupplevelse. Om du har några frågor eller funderingar angående kursens språk, tveka inte att kontakta oss.
Du får ett intyg efter genomförd kurs.

MATERIAL
Vi kan erbjuda dig en PDF-version av The Scrum Guide på både engelska och svenska. Detta gör att du kan få tillgång till informationen på det språk som är mest bekvämt för dig. Kompendium ingår i kursavgiften.

KURSLEDARE
Träffa Thiago Cavalcanti, certifierad professionell Scrum Master (PSM™) och senior projektledare som arbetar för ett multinationellt företag inom teknik och ingenjörskonst. Ursprungligen från Brasilien har han arbetat på många projekt och länder under sin nästan 20-åriga karriär. Med sin kunskap och erfarenhet guidar han team och individer genom Scrum-processen, ger värdefulla insikter och stöd och hjälper dem att nå sina mål.

FRÅGOR?
Angående kursens innehåll: kursledare Thiago Cavalcanti, 070-280 65 69, thiago.cavalcanti.se@gmail.com
Övriga frågor: verksamhetsutvecklare Mia Undfors, 070-431 39 24, mia.undfors@sv.se


SV:s kurser och verksamhet utgår ifrån studiecirkelns pedagogik. I studiecirkeln förenas lärande och personlig utveckling, samtidigt som vi ger plats för grundläggande demokratiska värderingar. Grunden är det egna intresset och den fria viljan. Hela gruppen, ledaren och deltagarna, bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka studiecirkelns inriktning och innehåll.


Startdatum:

2024-09-03

Tid:

18:00 - 19:30

Antal tillfällen:

5

Veckodag:

Tis

Arrangemangsnr:

28126

Plats:

Distans

1 490 SEK

Hitta hit

Har du några frågor?

Kontakta SV Jönköpings län