Biodling för nybörjare

Information

Är du intresserad av naturen och vad den ger en som människa så är biodling en fantastisk hobby.

Kursinnehåll
I den här kursen lär du dig grunderna för att sköta bin. Kursen innehåller både teori och praktiskt arbete i bigård. Kursplanen omfattar 32 studietimmar fördelade på 8 tillfällen där 5 tillfällen är teoretiska och 3 tillfällen är praktiska. I kursen används materialet Bin till nytta och nöje, avgiften för boken tillkommer till kostnaden för kursen.

Praktiken kommer att hållas i Uddevallanejdens biodlareförenings föreningsbigård. Där får du som deltagare bekanta dig närmare med bina och deras bostad. Det finns också ett stort nätverk av medlemmar i föreningen med bred kunskap om bin och biodling. Vid kursens slut skall du ha tillräckliga kunskaper att kunna skaffa dig ett eget bisamhälle och ta hand om det.

Studiematerial
I kursen används materialet Bin till nytta och nöje, avgiften för boken tillkommer till kostnaden för kursen om 400 kr. Totalkostnad för kursen inklusive material är alltså 1995 kr. Om du har materialet eller ordnar det på annat sätt så är kursavgiften 1595kr.

Cirkelledare
Cirkelledare för denna studiecirkel är Olan Jakobsson, som har lång erfarenhet av att hålla studiecirkel hos Studieförbundet Vuxenskolan.

Bra att veta
Praktiken kommer att hållas i Uddevallanejdens biodlareförenings föreningsbigård. Där får du som deltagare bekanta dig närmare med bina och deras bostad. Föreningsbigården ligger på Mollön strax utanför Uddevalla centrum.

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 8 anmälda deltagare.
Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar.
Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

Cirkeln arrangeras i samarbete med
Uddevallanejdens biodlarförening

Vad är en studiecirkel?
Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form. I en studiecirkel träffas deltagare i små grupper för att lära sig något tillsammans. Grunden är det egna intressen och den fria viljan. Hela gruppen, ledaren och deltagarna, bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka inriktning och resultat i studiecirkeln.

Startdatum:

2025-01-29

Tid:

18:00 - 21:00

Antal tillfällen:

8

Veckodag:

Ons

Lediga platser:

Arrangemangsnr:

98057

Plats:

Studieförbundet Vuxenskolan Skansgatan Skansgatan 3 45150 Uddevalla

1 995 SEK

  • Kurspris

    1595 SEK

  • Materialkostnad

    400 SEK

Hitta hit

Har du några frågor?

Kontakta SV Väst