Motorsågskörkort A+B Borgholm

Information

Få din motorsågskörkortet på en månad!?
Motorsågen är ett av de allra farligaste arbetsredskap - om man inte kan hantera den på ett säkert sätt!
Målsättningen är genom att lära sig ett säkert handhavande av motorsågen ska olyckor och tillbud minska, samtidigt som arbetet med motorsågen ska bli effektivare och roligare

Teori motorsågskörkort nivå A +B
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten. (Observera att trädfällning och kapning av träddelar i spänn inte ingår).

Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser och de risker som är förknippat med användning av motorsågen enligt ovan. (genom t.ex. berörda delar i sammanfattning av AFS 2012:01)
Färdigheter att starta och hantera den startade motorsågen på ett säkert sätt.
Färdigheter att såga kontrollerat med dragande och skjutande kedja samt att kunna göra s.k. instick. Tekniker för att stödja och avlasta sågen mot kroppen etc. Kännedom om lämpliga metoder för vedkapning.
Färdighet att utföra daglig skötsel inklusive filning av sågkedjan.
Kunskaper och färdigheter att utföra kontroller av såg och skyddsutrustning som krävs för säker och korrekt funktion.
Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens).
Motorsågskörkort nivå B, Trädfällning, grund
Syfte och mål:
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning. (Observera att trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt).

Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid normalt skogsarbete och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. resterande berörda delar i sammanfattning av AFS 2012:01)
Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra trädfällning av ”normala” träd av varierande storlek med god kontroll och säkerhet. (upp till max dubbla svärdslängden, ca 65 cm stubbdiameter vid 13” svärd)
Kunskaper och färdigheter att använda olika vanliga fällhjälpmedel. (minst brytjärn/trampjärn, kilar och kanske även slana med piggar)
Kunskaper och färdigheter att kvista och kapa fällda träd på ett för säkerheten och arbetsbelastningen bra sätt.
Kännedom om de speciella risker som är förknippat med vindfällda träd, fastfällda träd och stammar i spänn liksom översiktlig kännedom om några vanliga arbetsmetoder. (Vrida ner träd med brytjärn/vändband, baxa träd bakåt med massavedbit, rotvältor, kap i måttlig spänning inkl. sågning från två håll och riskområden)
Kunskaper och färdigheter att använda och vårda tillbehör som lyftsax, lyftkrok och måttband.
Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens).och praktik varvas. De praktiska omgångarna genomför vi på stående skog.
Det första tillfället är lagt en vardagskväll, de resterande träffarna sker på helger

Förkunskaper:
Viss vana av motorsåg krävs.

Kursens upplägg i stora drag:

1:a träffen(18/10 kl. 18:30 -21) är teori och hålls på Vuxenskolans lokal Sandgatan 59; Borgholm, kvälls tid där bestämmer ni gemensamt resterande träffar

Kurslitteratur delas ut under första tillfället. (kurslitteratur finns på SV kontor i Borgholm om du vill vara redo innan start ring 070 455 25 21)

Praktiska övningar:
2:a träffen19/10 ute i skogen
3:e träffen 20/10 ute i skogen
4:e träffen 9/11 ute i skogen
5:e uppkörning /uppskrivning
Praktiska övningar i skogen ,hel dagtid ta med dig matsäck
Det praktiska omgångarna genomför vi i stående skog.

Frågor om utrustning , motorsåg m.m. besvaras av ledare Christer Sandström 070 513 78 96

Vid anmälan är det bra om du anger din mailadress och mobilnummer, för vidare kontakt.
Du får en kallelse till kursen ca en vecka före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras.
Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare

Startdatum:

2024-10-18

Tid:

18:30 - 21:00

Antal tillfällen:

5

Veckodag:

Fre Lör Sön

Lediga platser:

Arrangemangsnr:

51623

Plats:

SV Borgholm Sandgatan 59 38735 Borgholm

5 675 SEK

  • Kurspris

    5375 SEK

  • Materialkostnad

    300 SEK

Hitta hit

Har du några frågor?

Kontakta SV Kalmar län