Akrylmålning, fortsättningskurs

Information

Alla som har lärt sig grunderna kan nu ta steget vidare och fördjupa sig i akrylmålningskonsten genom denna fortsättningskurs. Här kommer du att utforska olika tekniker, utveckla din stil och fördjupa din förståelse för färg och komposition. Välkommen till en kreativ resa där du kommer att växa som konstnär!

KURSINNEHÅLL
Vi bygger vidare på de grundläggande kunskaperna och teknikerna i akrylmålning genom att fokusera på en konstnär och några av hens verk. Vi kommer att utforska konstverkens komposition, stil, motiv och färg o form.

Kursen inleds med att vi tittar på några av konstnärens mer kända verk för att bekanta oss med hur konstnären tänker och målar. Sen fortsätter vi med att fördjupa oss i vad som menas med en bra komposition av ett konstverk. Efter denna introduktion är det dags att börja med en egen bild med ett av konstnärens verk som förlaga.

Under kursens gång kommer vi att måla flera verk tillsammans för att applicera och fördjupa vår förståelse för den valda konstnärens tekniker och estetik. Därefter kommer du att få möjlighet att välja en egen fördjupningsuppgift där du kan utforska och tolka konstnärens verk på ett personligt sätt.


MATERIAL OCH MATERIALKOSTNAD
Du förväntas själv skaffa det material som behövs för kursen. Material kan köpas i olika butiker eller online. Du kommer att behöva samma material som på nybörjarkursen, plus lite till. Tänk på att det finns prova-på set med ett antal småtuber i olika färger!

Du kommer att behöva följande material:
De 3 primärfärgerna.
Jordfärgerna, bränd umbra, bränd sienna, gulockra.
Titanvit och Paynes Grey.
Sapgrön eller liknande.
Koboltblå.
Du behöver också penslar och något att måla på.


FÖRKUNSKAP
Denna kurs riktar sig till deltagare som redan har grundläggande kunskaper i akrylmålning eller som har genomgått vår nybörjarkurs. Det rekommenderas att du är bekant med de grundläggande teknikerna och terminologin inom akrylmålning.

Kursen omfattar följande moment:
(3 exempel räcker, detta flyttas eventuellt upp till rubriken kursinnehåll sen)

BRA ATT VETA
Kursen omfattar 30 studietimmar à 45 minuter. Vid varje tillfälle tar vi en 15 minuters paus på mitten då det finns möjlighet att köpa varm dryck i kaffeautomaten.

VAD ÄR EN STUDIECIRKEL?
Denna grupp är en studiecirkel, vilket betyder att deltagarna är med och utformar innehållet och fortsätter att delta aktivt. Cirkelledaren erbjuder en grundplanering och sedan är deltagarna med och tycker till. Vi delar gärna våra frågor i gruppen och lär oss genom att hjälpa varandra.

KURSLEDARE
Ylva Sandberg arbetar som legitimerad bild- och slöjdlärare inom grundskolan. Hon målar i akryl sen många år tillbaka och har själv gått ett antal kurser. Ylva har ställt ut en del egna konstverk ochva tycker att skapa med färg och form är både spännande och utmanande!

Startdatum:

2024-09-02

Tid:

18:00 - 20:30

Antal tillfällen:

10

Veckodag:

Mån

Lediga platser:

Arrangemangsnr:

15077

Plats:

Fluoriten Glimmervägen 6 22478 Lund

2 000 SEK

Hitta hit

Har du några frågor?

Kontakta SV Lundabygden