Skräddarsydd Uppföljning till kursen "Att leda en förening och utveckla styrelseteamet"

Information

Denna kurs riktar sig till dem som redan har genomgått grundkursen "Att leda en förening och utveckla styrelseteamet". Innehållet anpassas efter de specifika behoven och målen i er förening. Genom nära samarbete med föreningens styrelserepresentanter säkerställer vi att fokus ligger på de områden som är mest relevanta för att driva er förening framåt.


Mål med uppföljningen

 • Fördjupning och implementering: Bygga vidare på de strategier och metoder som introducerades i grundkursen för att säkerställa effektiv implementering i er förening.
 • Skräddarsydd rådgivning: Anpassa innehållet efter specifika utmaningar och möjligheter som identifierats av styrelsen, vilket ger konkreta verktyg och lösningar.
 • Förstärkt ledarskap: Förbättra ledarskapskompetenser och kommunikationen inom styrelsen för att stärka teamets samarbete och beslutsfattande.


Förslag på Innehåll

Kursen kan innehålla en eller några av följande moment:

 • Analys av Nuvarande Strategi: Granskning av er nuvarande strategi och dess effektivitet. Identifiering av förbättringsområden och framtagning av åtgärdsplaner.
 • Kommunikationsstrategier: Utveckling av skräddarsydda kommunikationsstrategier för att förbättra interna och externa kommunikationsflöden. Tekniker för att hantera konflikter och förbättra samarbete.
 • Ledarskapsutveckling: Praktiska övningar och diskussioner kring ledarskap, anpassade efter styrelsens sammansättning och behov. Fokus på att förbättra teamdynamik och engagera medlemmarna.
 • Teambuilding för styrelsen: Aktiviteter och övningar som stärker sammanhållningen och förbättrar samarbetet inom styrelsen.
 • Verktyg för Effektivt Styrelsearbete: Introduktion till nya verktyg och metoder som kan effektivisera styrelsearbetet, inklusive digitala lösningar och processoptimering.


Format

 • Interaktiv workshop: Interaktiva moment som gruppdiskussioner, case studies och praktiska övningar för att säkerställa att deltagarna aktivt tillämpar de nya kunskaperna.
 • Individuell feedback: Möjlighet för styrelsemedlemmar att få individuell feedback och rådgivning för att förbättra sina personliga ledarskapsförmågor.
 • Handlingsplan: Tillsammans utformar vi en konkret handlingsplan som styrelsen kan implementera direkt efter sessionen.


Våra kursledare

Tanja Dianova är en engagerad entreprenör och projektledare med ett kvarts sekel av erfarenhet inom att styra projekt som spänner över teknik, kultur och affärsliv. Hon har utmärkt sig genom att publicera fyra böcker på eget förlag, vilket vittnar om hennes drivkraft och innovation. Med en stark akademisk grund, inkluderande en magisterexamen inom teknik och teknologi samt fördjupade studier inom media, kommunikation, digital marknadsföring, och projektutveckling från Linköpings universitet och Högskolan Dalarna, förenar Tanja teknisk expertis med kreativt entreprenörskap och kommunikationsförmåga.

Yury Kazhura är en passionerad ledarskapskonsult med sexton års erfarenhet av att utveckla chefer och ledare över hela världen. Hans arbete har berikat ledare i över 30 länder, från Europa till Amerika, och inkluderar samarbeten med framstående företag som Alfa Laval, Scania och Skanska. Yury är känd för sitt engagerande sätt att förmedla kunskap genom praktiska metoder och verktyg baserade på senaste forskningen. Han har en gedigen akademisk bakgrund med magisterexamen från Stockholms universitet och Blekinge tekniska högskola, specialiserad inom management, strategiskt ledarskap, och psykologi, vilket gör honom till en välgrundad expert inom sitt område.


Datum och tid

Lördagar kl. 13:00 - 16:00, enligt överenskommelse


Mer information & anmälan

För mer information och för att boka ert skräddarsydda uppföljningstillfälle, vänligen kontakta verksamhetsansvarig så att vi kan påbörja planeringen av er unika utbildningsupplevelse:

Cristina De Amaral, 013-31 40 70, cristina.de.amaral@sv.se

Startdatum:

Ej fastställt

Tid:

Ej fastställt

Antal tillfällen:

3

Veckodag:

Lör

Lediga platser:

Arrangemangsnr:

43311

Plats:

Distans

8 360 SEK

Anmälan

Se informationstext.

Hitta hit

Har du några frågor?

Kontakta SV Östergötland