Workshop för styrelseledamöter i en förening: teambuilding och samarbete

Information

Välkommen till vår workshop för styrelseledamöter, utformad för att stärka samarbetet inom styrelsen genom teambuilding med praktiska övningar och aktiviteter. Denna workshop riktar sig till styrelsemedlemmar i föreningar som vill förbättra sin interna dynamik och skapa en starkare, mer sammansvetsad ledningsgrupp.


Mål med Workshopen

 • Stärka Samarbete: Förbättra kommunikationen och samarbetet mellan styrelsemedlemmarna.
 • Bygga Förtroende: Genom teambuildingaktiviteter skapa en miljö där medlemmar känner sig trygga att uttrycka sina åsikter och idéer.
 • Förbättra Teamdynamik: Identifiera och utnyttja gruppens styrkor för att skapa ett effektivt och harmoniskt arbetssätt.


Innehåll

 • Introduktion och Icebreakers: En serie av uppvärmningsövningar som syftar till att bryta isen och skapa en avslappnad atmosfär.
 • Kommunikationsövningar: Praktiska övningar som förbättrar hur styrelsemedlemmarna kommunicerar med varandra, med fokus på lyssnande och tydlighet.
 • Problemlösning i Grupp: Samarbetsövningar där gruppen tillsammans löser specifika problem, vilket stärker deras förmåga att arbeta effektivt tillsammans.
 • Teamrollsanalys: Identifiering av varje medlems roll inom teamet och hur dessa roller kan komplettera varandra för att maximera effektiviteten.
 • Förbättring av Beslutsfattande: Övningar som förbättrar gruppens gemensamma beslutsprocesser och stärker deras förmåga att fatta snabba och effektiva beslut.
 • Feedback och Reflektion: Tid avsatt för att ge och ta emot konstruktiv feedback samt reflektera över vad som har lärts och hur det kan tillämpas i det dagliga styrelsearbetet.


Format

 • Interaktiva Moment: Varje del av workshopen är utformad för att vara interaktiv och engagerande, med fokus på praktisk tillämpning av de lärda färdigheterna.
 • Gruppdiskussioner: Möjlighet för deltagarna att diskutera och dela sina erfarenheter och insikter med varandra.
 • Anpassningsbara Aktiviteter: Aktiviteterna kan anpassas för att passa specifika behov och utmaningar inom just er förening.

Denna workshop erbjuder en unik möjlighet för styrelsemedlemmar att lära känna varandra bättre, bygga starkare relationer och utveckla ett mer effektivt samarbete. Genom att delta i våra praktiska övningar och teambuildingaktiviteter kommer ni att uppleva en förbättrad teamdynamik och ett mer produktivt arbetsklimat inom styrelsen.


Våra ledare

Tanja Dianova är en engagerad entreprenör och projektledare med ett kvarts sekel av erfarenhet inom att styra projekt som spänner över teknik, kultur och affärsliv. Hon har utmärkt sig genom att publicera fyra böcker på eget förlag, vilket vittnar om hennes drivkraft och innovation. Med en stark akademisk grund, inkluderande en magisterexamen inom teknik och teknologi samt fördjupade studier inom media, kommunikation, digital marknadsföring, och projektutveckling från Linköpings universitet och Högskolan Dalarna, förenar Tanja teknisk expertis med kreativt entreprenörskap och kommunikationsförmåga.

Yury Kazhura är en passionerad ledarskapskonsult med sexton års erfarenhet av att utveckla chefer och ledare över hela världen. Hans arbete har berikat ledare i över 30 länder, från Europa till Amerika, och inkluderar samarbeten med framstående företag som Alfa Laval, Scania och Skanska. Yury är känd för sitt engagerande sätt att förmedla kunskap genom praktiska metoder och verktyg baserade på senaste forskningen. Han har en gedigen akademisk bakgrund med magisterexamen från Stockholms universitet och Blekinge tekniska högskola, specialiserad inom management, strategiskt ledarskap, och psykologi, vilket gör honom till en välgrundad expert inom sitt område.


Datum och tid

Lördagar kl. 13:00 - 16:00, enligt överenskommelse


Mer information & anmälan

För mer information och för att boka ert skräddarsydda uppföljningstillfälle, vänligen kontakta verksamhetsansvarig så att vi kan påbörja planeringen av er unika utbildningsupplevelse:

Cristina De Amaral, 013-31 40 70, cristina.de.amaral@sv.se

Startdatum:

Ej fastställt

Tid:

Ej fastställt

Antal tillfällen:

3

Veckodag:

Lör

Lediga platser:

Arrangemangsnr:

43312

Plats:

Distans

8 360 SEK

Anmälan

Se informationstext.

Hitta hit

Har du några frågor?

Kontakta SV Östergötland