Min Säkerhet

Min Säkerhet genomför säkerhetsutbildningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Kurserna är anpassade för målgruppen och skapar en ökad trygghet och egenmakt. Kurserna tar upp olika typer av risker som man kan råka ut för i vardagen och hur man hanterar dessa.

Rätt till kunskap

Alla har rätt till ett livslångt lärande anser vi. Det spelar ingen roll vilken bakgrund man har. Personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller NPF behöver också få information och kunskap om olika risker som finns i samhället. Utifrån varje deltagares förutsättningar erbjuder vi kurser i säkerhet med fokus på olika teman för varje kurstillfälle. Målet är att deltagarna efter avslutad kurs ska känna en ökad delaktighet i samhället. Deltagarna bidrar till en ökad säkerhet både för sig själva och andra och därmed till ett säkrare samhälle.

Kurstillfällen i studiecirkelform

Utbildningen är uppdelade på 11 tillfällen. Varje kurstillfälle har ett tema och är 4 studietimmar (3 klocktimmar) långt. Kurstillfällena anpassas efter deltagarna och sker i studiecirkelform i mindre grupper med cirka 4-6 personer. Under kursen varvas information från kursledaren med diskussioner, filmer, spel, kunskapsfrågor och praktiska övningar. Det finns även tid för fika och under sista kurstillfället får deltagarna utvärdera Min Säkerhet. Med hjälp av deltagarna kan Min Säkerhet ständigt förbättras och utvecklas.

Våra säkerhetsteman under kurserna i Min Säkerhet är:
- Säkerhet i hemmet och på jobbet
- Brandsäkerhet del 1
- Säkerhet i stadsmiljö och stadstrafik
- Säkerhet i skogar och vid sjöar
- Personlig säkerhet - Så undviker jag att bli lurad
- Ekonomisk trygghet och säkerhet på internet
- Samhällskriser och extrema väder
- L-ABCDE - Omhändertagande av akut sjuk eller skadad person
- HLR - Omhändertagande av akut sjuk eller skadad person
- Brandsäkerhet del 2

Läs mer om varje säkerhetstema, vad det innehåller samt vad syftet är.

Våra säkerhetsteman

Vem får gå Min Säkerhet? 

Vi anpassar kurserna efter deltagarnas förmåga. Vi riktar oss först och främst till personer med lindrig till måttlig IF och/eller NPF. Under åren har vi fått möjlighet att testa Min Säkerhet i olika åldersgrupper och anser att den lämpar sig bäst från 16 år och uppåt. Vi samarbetar med gymnasiesärskolor, daglig verksamhet som drivs kommunalt eller privat samt företag. Kurserna sker under dagtid på vardagar. En gång i veckan ses deltagarna under 11 tillfällen i sin studiecirkel. Alla har rätt till ett livslångt lärande.

Är du eller någon du känner intresserad av utbildningen? Gör en intresseanmälan så återkommer vi inom kort med mer information. Anmälan är inte bindande.

Intresseanmälan

Vi finns i flera kommuner 

Min Säkerhet har genomfört kurser sedan 2018 och finns i flera kommuner. Vi har utbildade kursledare runt om i Sverige. Under 2020 pågick totalt 135 kurser i 40 kommuner och 667 deltagare fick möjlighet att få den senaste informationen kring säkerhet. Vi önskar att alla med IF och/eller NPF ska kunna gå utbildningen och arbetar hårt för att nå det målet. Just nu planerar vi för årets kurser så skicka in en intresseanmälan så kanske det blir en kurs i just din kommun!

Utbildade kursledare 

För att hålla kurser i Min Säkerhet krävs det att ledarna går en tre veckor lång utbildning. Ledarna utbildas i studiematerialet Min Säkerhet av SV. De får även utbildning i grundläggande brandkunskap, L-ABCDE och blir instruktörer i vuxen HLR genom Höglandets Räddningstjänstförbund. Den gemensamma utbildningsinsatsen säkerställer att kvalitén på kursen Min Säkerhet hålls. Våra kursledare är lyhörda och anpassar utbildningen efter deltagarnas förmåga. Alla kan inte lära sig allt, men alla kan lära sig något.

Kursmaterial

Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings Län är projektägare och ansvarar för kurserna och materialet.

Kursmaterialet tas fram i samarbete med:
- Höglandets Räddningstjänstförbund
- Polisen
- MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
- Brottsofferjouren
- Kvinnojouren
- SOS Alarm
- Missing People
- PTS (Post och telestyrelsen)
- MTM (Myndigheten för tillgänglig media)

De är med och granskar och godkänner materialet. Det är ett levande kursmaterial som kontinuerligt uppdateras för att ständigt vara aktuellt. Därmed får deltagarna alltid den senaste informationen inom varje säkerhetstema.

Säkerhetsapp

Förutom kursmaterial i tryckt form finns det en tillhörande säkerhetsapp som är speciellt framtagen för Min Säkerhet som vi under kurstillfällena återkopplar till. Appen är en hjälp för deltagarna som använder mobil i vardagen. Via appen kan de se hur man kan förebygga risker, vart man kan vända sig och hur man agerar om en kris uppstår. Appen är anpassad för målgruppen och lätt att navigera i. Även efter avslutad kurs har deltagarna tillgång till appen och kan använda den. Den finns att ladda ner från App Store och Google Play och är kostnadsfri.

Kurser under corona

Vi genomför fysiska träffar utifrån Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar. Vi informerar våra kursledare och deltagare i pågående och kommande kurser hur verksamheten fortlöper. Vi städar våra lokaler kontinuerligt, tillhandahåller tvål och handsprit samt uppmanar till att hålla avstånd. Vi uppmanar deltagare som känner sig sjuka med symptom som snuva, hosta eller feber att avstå från att fysiskt delta i vår verksamhet.

Av flera anledningarna har Min Säkerhet valt att inte starta digitala utbildningar, läs mer om det här.

Varför har Min Säkerhet inte digitala kurser?

Möjlighet till utbildning

Med hjälp av projektmedel från Allmänna Arvsfonden har vi kunnat starta Min Säkerhet och utveckla det till där vi är idag. För tredje året i rad utbildar vi deltagare och får möjlighet att sprida kunskap om säkerhet.

Aktuellt i projektet Min Säkerhet

 • Mer än säkerhet när du går kurs!

  Kanske du har sett den, reklamfilmen om Min Säkerhet. Vi vill visa att utbildningen Min Säkerhet ger så mycket mer...

  Läs mer
 • Var säker i vinter

  Vintern är en härlig årstid. Men den kan också innebära risk med halka, kyla och tunn is. Är man bara...

  Läs mer
 • Varför har Min Säkerhet inte digitala kurser?

  Min Säkerhet är en utbildning där deltagarna träffas i studiecirkel. Under 2020 pågick 135 kurser runt om...

  Läs mer
 • Se alla nyheter

Ladda ner information

 • Affisch - HLR

  Affisch för utskrift - hur man gör HLR

  Ladda ner
 • Affisch - Vid brand

  Affisch för utskrift - hur man ska agera vid brand

  Ladda ner
 • Affisch - Trivas på jobbet

  Affisch för utskrift - förhållningsregler för att trivas bättre på jobbet

  Ladda ner
 • Min Säkerhet stor folder 8s

  Min Säkerhet stor folder

  Ladda ner
 • Ladda ner information