Årets folkbildningspris tilldelas Björn Körlof

Juryns motivering

”Genom att belysa civilsamhällets och det ideella engagemangets betydelse för ett väl fungerande totalförsvar har Björn Körlof placerat Bygdegårdarnas Riksförbund i centrum för en ny beredskapsrörelse.”

Så lyder en del av motiveringen till årets vinnare av Studieförbundet Vuxenskolans folkbildningspris, Björn Körlof.  Sedan hösten 2023 har han varit anställd på Bygdegårdarnas riksförbund och ansvarat för arbetet med att beredskapsanpassa Sveriges bygdegårdar. 


Foto: Klas Fritzon.

Intervju med Björn

Han har en imponerande karriär i bagaget, först som departementssekreterare på Försvarsdepartementet och därefter som generalsekreterare för Fortifikationsverket, för styrelsen för psykologiskt försvar och för pliktverket. Under flera mandatperioder var han också riksdagsledamot för Moderata samlingspartiet. Sedan han började sitt uppdrag med att beredskapsanpassa Sveriges Bygdegårdar har arbetet spridit sig och skapat intresse även hos andra aktörer inom civilsamhället.

 

Hur känns det att få SV:s folkbildningspris, var det oväntat?

- Ja det får man nog lov att säga, men det är roligt och hedrande att ens jobb uppskattas.

 

I år har Bygdegårdarnas riksförbund beviljats ett bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att anordna femton utbildningstillfällen under hösten. Tanken är att dessa utbildningar i första hand ska vända sig till den yngre delen av befolkningen för att öka deras insikt och förmåga vad gäller hemberedskap.

 

- Vi vänder oss till folk runt Bygdegårdarna men utbildningen är öppen för alla. Det vill också MSB - att vi vänder oss brett och framför allt till unga människor. Sen hoppas vi kunna använda oss av en hel del av dessa för att gå vidare med fler utbildningar, så vi håller på att utbilda utbildare om jag får kalla det så, säger Björn Körlof.

 

Vad kommer den folkbildning Bygdegårdarna och SV bedriver att ha för betydelse om det värsta inträffar?

 

– Förhoppningen från oss i Bygdegårdarna är naturligtvis den att folk i allmänhet ska ha en bättre beredskap både hemma och tillsammans och att vi gemensamt ska kunna klara en kris eller ett krig bättre än vad vi bedömer att vi kan göra just nu. För nu är nivån på både de enskildas och allmänheten för låg helt enkelt och den måste upp till en bättre beredskap.

 

Samtal pågår också med andra organisationer inom det civila samhället för att om möjligt kunna hitta former för samarbete. Just nu står Bygdegårdarnas riksförbund ensamma för initiativen och att hitta former för att dela arbetet mellan flera aktörer är en av de saker som diskuteras. Björn Körlof önskar också att fler studieförbund visade intresse för att utbilda i beredskapsfrågor.

 

– Hittills är det i stort sett bara SV som har sådana här utbildningar men kan vi få alla studieförbunden med oss så kanske vi kan börja jobba med gemensamt utbildningsmaterial och handledarutbildning. Sen får var och en naturligtvis sätta sin prägel på sina utbildningar. Men grundkunskapen och grundinnehållet bör ju vara ganska likartat tänker jag, avslutar Björn Körlof.