Studieförbundet Vuxenskolans profilområden

Här är de fyra profilområdena  

Landsbygder 
Studieförbundet Vuxenskolan är en kraft i hela landet med närvaro i alla kommuner och en bred verksamhet som baserar sig på den lokala utvecklingskraften för individ, föreningsliv och samhälle. 

Läs mer om landsbygder här 
 
Funktionsrätt 
Tillsammans med personer med funktionsnedsättning bedriver Studieförbundet Vuxenskolan folkbildningsverksamhet bland annat med målgrupperna äldre personer med demens, personer med intellektuell funktionsnedsättning, personer med NPF-diagnoser. 
Läs mer om funktionsrätt här 
 

Integration 
Studieförbundet Vuxenskolan ska tillgängliggöra gemensamma mötesplatser och bidra till att öppna upp föreningslivet och tillgången till folkbildning och kultur. 
Läs mer om integration här  
 

Föreningslivet 
Studieförbundet Vuxenskolan är navet i civilsamhället och samverkar med flera tusen lokala föreningar för att utveckla och arrangera gemensam verksamhet. 

Läs mer om föreningslivet här 

Landsbygder, funktionsrätt, integration och föreningslivet. 

De fyra områdena blir Studieförbundet Vuxenskolans profilområden. Beslutet togs på Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma i Linköping den 13–14 maj där över 200 ombud deltog.  
 

Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Syftet med att anta tydliga profilområden är att de ska leda hela Studieförbundet Vuxenskolans gemensamma organisation mot den visionen.  

 

    — Profilområdena ska leda oss mot vår vision. De ska också hjälpa till att öka relevansen för våra deltagare och samarbetsorganisationer, något som har varit centralt under de senaste årens omfattande strategiarbete, förklarar Ulrika Heie, Studieförbundet Vuxenskolans förbundsordförande.