2018-10-31

Remissvar: biblioteksstrategin

Här nedan kan du ta del av Studieförbundet Vuxenskolans remissvar över ”Från ord till handling – på väg mot en nationell biblioteksstrategi.”  

I remissvaret pekar Studieförbundet Vuxenskolan bland annat på  att utredningen borde presentera också en lättläst version, att vi inte ser det liggande förslaget som en strategi utan mer som en handlingsplan med stort och smått och att biblioteken bör öka sitt samarbete med studieförbund och övriga delar av civilsamhället. 

SV har en stark förankrad verksamhet och historia kopplat till bildning och folkbibliotekens framväxt och väljer bl a därför att yttra oss. Läs mer här.