2022-03-18

Internmoms

Konsekvenser av nuvarande moms- och skatteregler

Den viktigaste åtgärden är att undanta interna tjänster inom en organisation med flera juridiska personer från momsplikt, d v s att kostnadsdelning inte ska beläggas med moms och inkomstskatt. Enligt EU-direktiven finns möjlighet till detta, men de tillämpas inte i det svenska regelverket. Detta skulle bespara organisationer i civilsamhället mycket pengar och tid.

 

Flera regelverk behöver förtydliganden, då ideella organisationer ägnar orimligt mycket tid och resurser till tolkningsfrågor och känner ändå ovisshet om de agerat rätt i slutändan.

 

Ladda ner remissvaret i sin helhet här!