2020-06-23

Översyn av yrket personlig assistent

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) har gemensamt svarat på remissen Översyn av yrket personlig assistent.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) har gemensamt svarat på remissen Översyn av yrket personlig assistent. Vi båda arbetar aktivt med bildningsarbete kring tillgänglighet och personer med funktionsnedsättning i samarbete med ett stort antal organisationer som sammansluter brukare och närstående till personer i behov av personlig assistens. 
 

Läs hela svaret som PDF

Läs mer om utredningen på Regeringskansliets hemsida.