2020-01-02

Styrkraft i funktionshinderspolitiken

Studieförbundet Vuxenskolan tycker att det är mycket anmärkningsvärt att utredningen valt att degradera frågan om demokratisk delaktighet till en övrig fråga.

Det finns idag ett stort informations- och metodunderskott likväl brist på prioritering i uppdraget till ansvariga myndigheter och kommuner. Här behöver utredningen tänka om.

Läs hela svaret som PDF

Läs mer om utredningen på Regeringskansliets hemsida.