2020-06-23

Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Studieförbundet Vuxenskolan ställer sig bakom kommitténs förslag på definition:

Validering ska definieras som en strukturerad process som innehåller fördjupad kartläggning, bedömning och ett erkännande av kunnande som en person besitter oberoende av hur det förvärvats.

Läs hela svaret som PDF

Läs mer om utredningen på Regeringskansliets hemsida.