SVs jämställdhetsarbete

Studieförbundet Vuxenskolan vill vara med och skapa ett samhälle där varje människa får vara med och växa genom kunskap. Hos oss ska alla känna sig trygga, få ett bra bemötande och kunna delta på lika villkor. Studieförbundet Vuxenskolan vill därför vara ett föredöme när det gäller att arbeta aktivt med jämställdhet och inkludering. I vår verksamhet råder nolltolerans mot kränkningar, diskriminering och trakasserier.

Jämställd folkbildningsverksamhet och arbetsplats

Studieförbundet Vuxenskolan vill vara med och skapa ett samhälle där varje människa får vara med och växa genom kunskap. Hos oss ska alla känna sig trygga, få ett bra bemötande och kunna delta på lika villkor.

 

Studieförbundet Vuxenskolan vill därför vara ett föredöme när det gäller att arbeta aktivt med jämställdhet och inkludering. I vår verksamhet råder nolltolerans mot kränkningar, diskriminering och trakasserier.

 

Studieförbundet Vuxenskolan arbetar aktivt både med att ha en jämställd folkbildningsverksamhet och att vara en jämställd arbetsplats. Våra övergripande jämställdhetsmål är en folkbildningsverksamhet fri från sexuella trakasserier, andra trakasserier och kränkande särbehandling, samt att cirkelledare och medarbetare ska ha grundläggande kunskap om jämställdhetsfrågor och normkritiska arbetssätt.

Jämställdhets utbildning för cirkelledare

Jämställdhet är en kunskapsfråga, som kräver att var och en av oss är medveten för att på så sätt kunna reflektera och ifrågasätta kön, normer och strukturer. Därför arbetar vi med att föra ut kunskap om jämställdhet i organisationen – till medarbetare, förtroendevalda, cirkelledare och deltagare.
 

I vårt utbildningsmaterial för cirkelledare är jämställdhet och inkludering prioriterade områden. Utbildningen ”Jämställd folkbildning” till våra cirkelledare. Där får ledarna med sig grundläggande kunskaper om jämställt ledarskap, normkritisk pedagogik och hur vi kan förebygga sexuella trakasserier och diskriminering i folkbildningen. Utbildningen finns också för våra medarbetare. 
 

Förutom kunskapsspridning och förebyggande arbete, prioriterar vi också goda rutiner kring rapportering och hantering av trakasserier, kränkningar och diskriminering. Alla som arbetar inom SV ska känna till våra rutiner och riktlinjer när det gäller trakasserier, kränkningar och diskriminering, och veta hur vi tillsammans kan arbeta för en inkluderande och jämställd kultur.