Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet.

SV är det näst största av 9 studieförbund i Sverige

Kort om oss

  • Vi har verksamhet i landets alla kommuner.
  • Varje år når vi över 130 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar.
  • Tillsammans med de öppna arrangemangen, så som föreläsningar och kulturprogram når vi ca 2 miljoner människor med vår verksamhet.
  • Vi har drygt 700 anställda.
  • Cirka 13 000 studiecirkelledare.
  • Närmare 260 förtroendevalda.

 

Våra grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och LRF. Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 men har historiska rötter 100 år tillbaka i tiden.

Vår vision

”Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet.” 

Fria tankars hem

1920 startade två bröder SV. Bröderna var trötta på att människor på landet inte kunde utbilda sig lika bra som människorna i städerna.

Bröderna startade en studie- och diskussionsgrupp som de kallade Fria Tankars hem. Här kunde bröderna och deras vänner lära sig saker på ett sätt som passade dem. Nu kunde de vara med och förändra samhället till det bättre.

Våra priser och utmärkelser

Vi delar ut fyra priser till personer som bland annat gjort stora folkbildande insatser, vi delar ut pris för bästa bok på lättläst och vårt finaste pris som delas ut till till en person som grundläggande, bestående insats för folkupplysningens område i människovärdets tjänst och som utfört sin gärning utifrån ideell grund. 

Det här är Studieförbundet Vuxenskolan

Läs mer om oss. På sidan hittar du mer om vår historia, vårt hållbarhetsarbete, våra stadgar och mycket mer. 

Vår värdegrund

Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin. 

Idéprogram

Här kan du läsa SVs idé-program och här kan du läsa om vad vi står för, vilken utveckling och framtid vi ser.  Vi har även en lättläst version.

Våra samarbeten

Vi står för liberal demokrati

Men vad betyder egentligen liberal demokrati?

Demokrati så som vi känner den här i Sverige, är inte bara fria val vart fjärde år och förenings- och mediefrihet. För oss är det självklart att Sverige också betonar individens fri- och rättigheter och att vi även tar tillvara minoritetens åsikter och rättigheter. Vi har en stark rättsstat och ett ansvarsutkrävande av beslutande församlingar, så som riksdag och regering. Det är det som definieras som liberal demokrati.