Covid-19 och SV:s verksamhet

Studieförbundet Vuxenskolan välkomnar dig

tillbaka till våra kurser och kamratcirklar.

 

Nu genomför SV aktiviteter

både där vi träffar varandra

och digitalt på internet.

 

Du ska inte vara med i några aktiviteter: 

  • Om du känner dig sjuk

  • Om du har snuva, hosta eller feber

 

Då ska du stanna hemma

och du ska inte träffa andra människor.


Om du inte tagit vaccinsprutan

då ska du hålla avstånd till andra människor

när det går.

Du kan välja att inte vara med i en aktivitet

som SV fortsätter att ha.

Men då gäller SV:s vanliga regler

för att avboka en aktivitet.

De reglerna finns här:

https://www.sv.se/om-sv/svs-anmalningsvillkor/