SVs stadgar

Här kan du ta del utav SVs stadgar som är beslutade vid förbundsstämman 2013-06-16 och reviderade vid förbundsstämman 2017-06-18.

Läs och ladda ner SVs stadgar

Inför förbundsstämma 2017 enades förbundsstyrelsen om att en stadgerevision behövdes för att stadgarna skulle kunna lägga en bra grund för organisationen i framtiden.

Läs och ta del utav; Uppdrag Stadgegrupp 2018.pdf

Lämna dina synpunkter till stadgegruppen; Länk till enkät