Kompetensutveckling för förtroendevalda

SV har tagit fram en handlingsplan för vad förbundsnivån ska erbjuda vad gäller kompetensutveckling för förtroendevalda i organisationen. Planen innehåller utbildningar på en rad olika områden med syftet att stärka de förtroendevalda i sin roll. Handlingsplanen finns att läsa här nedan. Här finns också en tidsplan för när utbildningarna planeras att genomföras. Utbildningar som ligger nära i tid har datum angivna för genomförande medan andra enbart har en månad.

Utbildningar som genomförs enskilt och på distans

”Välkommen till SV”
Det här är en utbildning som genomförs på distans och som är obligatorisk för alla förtroendevalda i SV oavsett roll, nivå och erfarenhet. Den här utbildningen ligger på en grundläggande nivå och är bra att ha med sig inför kommande utbildningar. Ta chansen att gå den här utbildningen för att förnya eller förstärka din kunskap om SV och vårt viktiga uppdrag i folkbildningen!

"GDPR och informationssäkerhet" 
På det här området finns en grundkurs i GDPR och informationssäkerhet och en fördjupningskurs i informationssäkerhet på en organisatorisk nivå. 
När du gör kursen kan du när som helst pausa och fortsätta vid ett senare tillfälle. Detta är ett webbaserat verktyg som du får tillgång till. Inbjudan till utbildningen skickas till din e-post. Du kan göra utbildningen med din mobil, dator eller surfplatta. Gränssnittet är responsivt, så det anpassar sig automatiskt till den enhet som du väljer att använda.

"Valberedningsarbete inom Studieförbundet Vuxenskolan"
Det här är en utbildning för ledamöter och sammankallande i valberedningar på alla nivåer i SV. Utbildningen kan genomföras enskilt eller gemensamt med hela valberedningen.

Tips på föreläsare och utbildare

Förbundskansliet kan hjälpa till med kontakter till föreläsare och utbildare till utbildningar för förtroendevalda som anordnas av avdelning, region eller geografiskt kluster. Ta kontakt med henrik.falk@sv.se för mer information.

 

Tidsplan för utbildningar

2022

September
Program för unga förtroendevalda (pågår hela hösten)

Oktober
Ekonomistyrning – Hur planerar och följer vi upp? (Målgrupp: Alla förtroendevalda)
26 oktober kl. 13:00-15:00 och den 27 oktober kl. 18:30-20:30 (samma innehåll vid båda tillfällena)

November
Arbetsmiljö – styrelsens ansvar (Målgrupp: Alla förtroendevalda)
14 november kl. 18:30-20:30 och den 15 november kl. 13:00-15:00 (samma innehåll vid båda tillfällena)

 

 

Här hittar du dokument