Kompetensutveckling för förtroendevalda

SV har tagit fram en handlingsplan för vad förbundsnivån ska erbjuda vad gäller kompetensutveckling för förtroendevalda i organisationen. Planen innehåller utbildningar på en rad olika områden med syftet att stärka de förtroendevalda i sin roll. Handlingsplanen finns att läsa här nedan. Här finns också en tidsplan för när utbildningarna planeras att genomföras. Utbildningar som ligger nära i tid har datum angivna för genomförande medan andra enbart har en månad.

Handlingsplan för kompetensutveckling >>

Utbildningar som genomförs enskilt och på distans

”Välkommen till SV” är en utbildning som genomförs på distans och som är obligatorisk för alla förtroendevalda i SV oavsett roll, nivå och erfarenhet. Den här utbildningen ligger på en grundläggande nivå och är bra att ha med sig inför kommande utbildningar. Ta chansen att gå den här utbildningen för att förnya eller förstärka din kunskap om SV och vårt viktiga uppdrag i folkbildningen!

Utbildningen når du här >>

 

 Kommande utbildningar

” Att nå ut med verksamheten - målgrupper som SV inte når idag” Den här utbildningen handlar om de målgrupper som idag inte får del av SV:s folkbildningsaktiviteter baserad på rapporten ”Tre grupper – tre möjligheter”. I utbildningen behandlas också möjliga orsaker och åtgärder till detta och en gemensam dialog hålls utifrån rapporten.

Lina Brustad håller i utbildningen och är också författare till rapporten.

Utbildningen genomförs den 17 feb kl 13:00-15:00 och den 25 feb kl 19:00-21:00

Länk till anmälan >>

Länk till rapporten >>

 

Tidsplan för utbildningar

 

2021

Januari
Introduktion avdelningsordföranden Gotland och Västmanland
13/1 kl 09:00- 15:00

Februari
Att nå ut med verksamheten - målgrupper som SV inte når idag (Målgrupp: Alla förtroendevalda) 17/2 kl 13:00- 15:00 och 25/2 kl 19:00- 21:00
Revisorsträff (tema bokslutsrevision)
Påverkansarbete – vad kan jag göra i min roll (Målgrupp: avdelningsordförande och förbundsstyrelse)

April
Introduktion nya avdelningsordföranden

Maj
Introduktion för nya avdelningsstyrelseledamöter

Juni
Introduktion för nya förbundsstyrelseledamöter
HR-kunskap för ordförande (Målgrupp: avdelningsordförande och förbundsstyrelse)

September
Program för unga förtroendevalda (pågår hela hösten)
Inkluderande ledarskap (Målgrupp: avdelningsordförande och förbundsstyrelse)
SV som helhet (Målgrupp: Alla förtroendevalda)
Revisorsträff (Tema förvaltningsrevision)

November
Folkbildning som idé och verkstad (Målgrupp: Alla förtroendevalda)

 

2022

Februari
Statsbidragssystemet - så funkar det (Målgrupp: Alla förtroendevalda)

April
Introduktion nya avdelningsordföranden
Etik i folkbildning (Målgrupp: Alla förtroendevalda)

Maj
Introduktion för nya avdelningsstyrelseledamöter
Mediaträning (Målgrupp: avdelnings- och förbundsordförande)

September
Program för unga förtroendevalda (pågår hela hösten)

Oktober
Ekonomistyrning – Hur planerar och följer vi upp? (Målgrupp: Alla förtroendevalda)

November
Arbetsmiljö – styrelsens ansvar (Målgrupp: Alla förtroendevalda)

 

 

Här hittar du dokument