Fortbildning för förtroendevalda

På denna sida finns preliminära datum för kommande utbildningstillfällen och ytterligare information som är bra för dig som förtroendevald inom SV att ha koll på.
Sidan uppdateras löpande.

Utbildningar och samlingar 2023

  • 19 september             Introduktionsträff för nyvalda valberedare, digitalt - 19.00-21.30
  • 20 september             Introduktionsträff för revisorer, digitalt, 13.00-17.00
  • 28 september             Styrelsekonferens, digitalt
  • 7 november                Samling för valberedare, digitalt
  • 15 november              Statsbidragskonferens för styrelser, revisorer och valberedare, digitalt
  • 10-11 november        Fysisk konferens med ordförande, vice ordförande


Utbildningar som genomförs enskilt och på distans

>> Välkommen till SV
Det här är en utbildning som genomförs på distans och som är obligatorisk för alla förtroendevalda i SV oavsett roll, nivå och erfarenhet. Den här utbildningen ligger på en grundläggande nivå och är bra att ha med sig inför kommande utbildningar. Ta chansen att gå den här utbildningen för att förnya eller förstärka din kunskap om SV och vårt viktiga uppdrag i folkbildningen!

>> GDPR för förtroendevalda
Detta är en utbildning som riktar sig till chefer och styrelser (gärna revisorer och valberedare också) inom SV. Ni kan gå denna enskilt eller använda detta som underlag för en diskussion inom er styrelse. 

>> Valberedningsarbete inom Studieförbundet Vuxenskolan
Det här är en utbildning för ledamöter och sammankallande i valberedningar på alla nivåer i SV. Utbildningen kan genomföras enskilt eller gemensamt med hela valberedningen.

Tips på föreläsare och utbildare

Förbundskansliet kan hjälpa till med kontakter till föreläsare och utbildare till utbildningar för förtroendevalda som anordnas av avdelning, region eller geografiskt kluster. Ta kontakt med erik.wagner@sv.se för mer information.

 

Diskussionsmaterial till styrelser 

Under en längre period bedrevs projektet Digitala hubben, i syfte att stärka digitaliseringen inom SV. Projektet sammanfattas bland annat i denna film som passar utmärkt att föra samtal kring på ett styrelsemöte. 

I slutet av filmen finns flertalet diskussionsfrågor. Fundera och samtala kring dessa frågor utifrån styrelsens strategiska ansvar när det gäller digitaliseringen av vår verksamhet.